LO im. M.Kopernika

3 czerwca 2014 r. – XII Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne

3 czerwca już po raz dwunasty odbyły się Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne, czyli konferencja popularno-naukowa skierowana do młodzieży szkolnej i nauczycieli. Tradycyjnie, pod opieką p. Pawła Cieśluka, w zajęciach brała udział grupa uczniów naszego Liceum – w tym roku 10 osób z klas pierwszych i drugich. Konferencja rozpoczęła się od zajęć warsztatowych w dolinie Bugu nad starorzeczem Jezioro Bużysko położonym niedaleko Morzyczyna Włóki, a zakończyła sesją wykładów w ośrodku agroturystycznym „Binduga”. Podczas zajęć terenowych, podzielona na grupy młodzież, pod okiem fachowych przewodników-ornitologów, miała okazję zapoznać się z głosami i wizerunkami napotkanych gatunków ptaków. Niewątpliwie pomocne w tej nauce okazały się lornetki i klucze do oznaczania ptaków, które zapewnił organizator Spotkań – Ostrowskie Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. Dopisała również pogoda, pomimo iż było pochmurnie, nie padał deszcz, a co najważniejsze, było niemal bezwietrznie. Lista widzianych lub usłyszanych tego dnia gatunków ptaków była bardzo długa. Warto wspomnieć tu o kilku najciekawszych i najpospolitszych jak: zięba, rokitniczka, pliszka żółta, bocian biały, czapla siwa, dziwonia, czajka, skowronek, kwiczoł, trznadel, bogatka, cierniówka, zaganiacz (…) oraz o dwóch gatunkach rybitw – czarnej i białoskrzydłej, które na wspomnianym starorzeczu gnieżdżą się kolonijnie.
Po odbyciu zajęć w plenerze młodzież udała się na sesję wykładową do jednej z sal ośrodka agroturystycznego „Binduga”, podczas której mogła wysłuchać pięciu prelekcji o tematyce przyrodniczej. Swoje prezentacje wygłosili:
Marcin Dolota, reprezentujący Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – wykład na temat „Bogactwa przyrodniczego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”;
Marek Kowalski, wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” – wykład na temat „Wróbla – gatunku zagrożonego”;
Paweł Cieśluk – wykład na temat „Rozpoznawania głosów wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Dolinie Dolnego Bugu”, który połączony był z quizem dotyczącym rozpoznawania wizerunków i głosów ptaków.
Mirosław Rzępała, wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” – wykład na temat „Zmian w awifaunie miast Polski w ostatnim 25-leciu”;
Maciej Cmoch, student biologii UPH w Siedlcach, który przedstawił prezentację slajdów pt. „Przyroda Maroka w moim obiektywie”.
Nad sprawnym przebiegiem całego programu wystąpień czuwał główny inicjator i pomysłodawca Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych – wicestarosta Jerzy Bauer.
Po sesji wykładowej przyszedł czas na obiad, po którym ostatnim punktem programu konferencji było ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie jego finalistów z podziałem na grupy wiekowe. Wśród uczniów szkół średnich i osób dorosłych czwarte miejsce zdobył uczeń naszego Liceum – Piotr Pińkowski. Finaliści konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci leksykonów o tematyce przyrodniczej. Po pełnym wrażeń dniu, zaspokojona wiedzą przyrodniczą młodzież udała się do domów.
W tegorocznej XII sesji Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych udział wzięli następujący uczniowie:
Paulina Frączyk 1g, Klaudia Kalbarczyk 1f, Karolina Kosewska 1g, Dawid Krasuski 1f, Monika Kulesza 2f, Natalia Malicka 1b, Piotr Pińkowski 1e, Wojciech Socik 1f, Aneta Tymińska 2f, Paulina Wojtyła 1b.
Tekst i foto: Paweł Cieśluk.

Skip to content