LO im. M.Kopernika

29 listopada 2009r. – Odznaka Honorowa PCK I Stopnia

W dniu 29 listopada 2009 roku w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się powiatowa akademia z okazji DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA z udziałem licznie zaproszonych gości. W trakcie uroczystości nasza szkoła została szczególnie wyróżniona. Kapituła Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadała Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK I STOPNIA.
Wręczenia odznaki i dyplomu Włodzimierzowi Kazimierskiemu dokonał wiceprezes Zarządu Okręgowego PCK w Warszawie dr Adam Sobociński w obecności prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Ostrowi Maz. Pana Władysława Krzyżanowskiego.

Skip to content