LO im. M.Kopernika

29 kwietnia 2009r. – spotkanie z synem i córką rotmistrza Pileckiego

29 kwietnia naszą szkołę odwiedzili państwo Zofia i Andrzej Pileccy, dzieci słynnego rotmistrza Witolda Pileckiego. Rotmistrz Pilecki to ważna postać z historii naszego kraju; jako jeden z dowódców kawalerii XIX Dywizji walczył o Polskę podczas II wojny światowej. Przez pewien czas wraz z rodziną mieszkał na terenie Ostrowi Mazowieckiej, dlatego też pani Zofia i pan Andrzej należą do grona absolwentów naszego LO (tzw. „mała matura” 1948r.)

Podczas spotkania z młodzieżą goście przywoływali we wspomnieniach swoje szkolne czasy, w czym pomagał im – również obecny – pan Franciszek Bocian, kolega z klasy. Przede wszystkim jednak rodzeństwu zależało na przybliżeniu słuchaczom sylwetki bohaterskiego ojca. Z dumą opowiadali o jego życiu i patriotycznej aktywności, podkreślali wartości, którymi się kierował i które zawsze stanowczo wpajał: jego naczelnym hasłem było żołnierskie „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

„Dziś – z perspektywy czasu – widzę, że wszystko, co przekazał nam ojciec, pozwoliło przetrwać wiele trudnych chwil. O takich wzorcach należy pamiętać, dlatego także dziś my tutaj jesteśmy. Wszyscy powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i powinniśmy całym sercem czuć tę Polskę – tylko dzięki temu będzie piękniejsza, bogatsza, mądrzejsza.” – powiedziała na zakończenie pani Zofia. Jej brat – na pamiątkę wizyty – wręczył dyrektorowi W. Kazimierskiemu stworzony przez Jacka Pawłowicza piękny album opowiadający historię życia Witolda Pileckiego. – „By ideały, o które walczył, trwały w następnych pokoleniach”.

Podczas podziękowania dyrektor Kazimierski – także w imieniu uczestniczącego w spotkaniu dyrektora Zespołu Szkół nr 1, p. Grzegorza Jasionowskiego – zaprosił wszystkich na organizowane 25 maja br. sympozjum poświęcone właśnie rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
Izabela Sochocka kl 1B
Foto: K Zawisza

Skip to content