LO im. M.Kopernika

27 września 2011r. – „Europejskie Dni Ptaków”

Dnia 27 września grupa 21 uczniów klas pierwszych i drugich naszego Liceum, pod opieką p. Pawła Cieśluka uczestniczyła w zajęciach terenowych, zorganizowanych w ramach obchodów „Europejskich Dni Ptaków”. Idea tego przedsięwzięcia edukacyjnego skupia się wokół poznania ptaków i ich ochrony. Jest to także okazja do pożegnania wszystkich skrzydlatych przyjaciół odlatujących do ciepłych krajów. Dla niektórych gatunków będzie to daleka wędrówka, wiodąca przez całe kontynenty. Inne przebędą znacznie krótszą drogę, przemieszczając się w cieplejsze rejony Europy Zachodniej lub Południowej. Jednocześnie wiele gatunków ptaków przylatuje na zimę na nasze tereny z północnej i wschodniej Europy, wśród nich te, które zimowy czas spędzają na wodach przybrzeżnych Bałtyku.
„Europejskie Dni Ptaków” koordynuje na terenie Polski Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, a na terenie powiatu Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim, które przy współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym BOCIAN zorganizowało ten wyjazd. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 200 uczniów z ostrowskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
Aby zobrazować uczestnikom wycieczki potrzebę ochrony środowiska naturalnego w powiecie ostrowskim, obchody „Dni Ptaków” rozpoczęły się wizytą w obiektach zajmujących się usuwaniem z terenu naszego miasta i okolic „pozostałości cywilizacyjnych” – na składowisku w Lubiejewie i w oczyszczalni ścieków w Ostrowi Mazowieckiej. Młodzież podzielona na grupy miała okazję dowiedzieć się od pracowników wyżej wymienionych placówek, jaki jest dalszy los dostających się tu śmieci i ścieków. Następnym punktem programu był wyjazd do obszaru NATURA 2000 Puszcza Biała. Zajęcia tutaj prowadzili leśnicy p. Andrzej Krawczyk (na terenie Leśnictwa Turka) i p. Zbigniew Narewski (na terenie Leśnictwa Osuchowa). Opowiadali oni o walorach przyrodniczych Puszczy Białej, w szczególności o chronionych siedliskach roślin i ptaków. Głównym punktem programu obchodów „Święta ptaków” były zajęcia terenowe dotyczące ochrony i rozpoznawania gatunków ptaków, połączone z ich liczeniem w dolinie rzeki Bug niedaleko Morzyczyna (OSO NATURA 2000 – Dolina Dolnego Bugu). Warsztaty w terenie prowadzili wykwalifikowani ornitolodzy z Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN wraz z prezesem tego towarzystwa p. Mirosławem Rzępałą, leśniczy z Tuchlina p. Rafał Wyszyński oraz nauczyciel z naszego LO p. Paweł Cieśluk. Zarówno pogoda jak i humory uczestnikom wyjazdu tego dnia dopisywały, jedynie ptaków było niewiele, ale i tak udało się zaobserwować m.in. łabędzie nieme z młodymi, łyski, gęsi gęgawy, myszołowa, a nawet orła bielika. Po całym dniu atrakcji związanych z obchodami „Święta ptaków” wszyscy spotkali się przy grillu, a wspólne pieczenie kiełbasek było ostatnim punktem programu wycieczki.
Paweł Cieśluk
Foto: P Cieśluk

Skip to content