LO im. M.Kopernika

26 kwietnia 2013r. – XI Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne

Dnia 26 kwietnia już po raz jedenasty odbyły się Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne, czyli konferencja popularno-naukowa skierowana do młodzieży szkolnej i nauczycieli. W tegorocznych XI Spotkaniach, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczyła również młodzież naszego Liceum pod opieką p. Pawła Cieśluka. Niewielkiej zmianie uległa zaś formuła konferencji, która rozpoczęła się od zajęć warsztatowych w dolinie Bugu, a zakończyła sesją wykładów w ośrodku agroturystycznym „Binduga”. Zmiana podyktowana była większą aktywnością ptaków w godzinach rannych i przedpołudniowych, a tym samym chęcią poczynienia jak najlepszych obserwacji. I faktycznie obserwacje, do których niewątpliwie przyczyniła się także sprzyjająca pogoda były naprawdę owocne. Długo by wymieniać wszystkie widziane lub usłyszane tego dnia gatunki ptaków, jednak o kilku ornitologicznych rarytasach warto tu wspomnieć. Do takich niecodziennych widoków należałoby zaliczyć polującego, a następnie ucztującego nad zdobyczą bielika, którego w pewnym momencie próbowała odgonić wydra. Uczestnicy wyjazdu mogli również podziwiać żerujące stada batalionów, dla których dolina Bugu jest miejscem postojowym w dalszej wędrówce na tereny lęgowe, położone w północnej i wschodniej części Europy. Samce tego osobliwego i charakterystycznego siewkowca, znacznie większe od samic, noszą o tej porze roku ozdobną szatę godową z puklami piór na twarzy i kryzą na szyi o niezwykle zróżnicowanym ubarwieniu: od białego poprzez rdzawe i brązowe aż do czarnego w rozmaitych kombinacjach. W zasadzie o tej porze roku nie ma dwóch identycznych samców bataliona, o czym mógł przekonać się na własne oczy każdy z uczestników warsztatów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że organizator wyjazdu – Powiatowe Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju, zapewnił wszystkim uczestnikom imprezy lornetki oraz lunety wraz z fachowym przewodnictwem doświadczonych ornitologów. Do widzianych tego dnia ciekawszych gatunków ptaków należy zaliczyć jeszcze czaplę białą, błotniaka stawowego, rybitwy czarne, czy polujące na małe rybki rybitwy białoczelne. Dużo emocji wzbudziło także wypatrzenie pływającej w wodzie sarny.
Po odbyciu zajęć w plenerze, młodzież udała się na sesję wykładową do jednej z sal ośrodka agroturystycznego „Binduga”, podczas której mogli wysłuchać czterech prelekcji o tematyce przyrodniczej oraz obejrzeć pokaz slajdów prezentowany przez znanego fotografa przyrody – Cezarego Pióro. W kolejności prezentacje swoje wygłosili:
Natalia Wielechowska, reprezentująca Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – wykład na temat „Zasobów przyrodniczych parków krajobrazowych na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem ornitofauny”.
Paweł Cieśluk – wykład na temat „Rozpoznawania głosów wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Dolinie Dolnego Bugu”, który połączony był z quizem dotyczącym rozpoznawania wizerunków i głosów ptaków.
Rafał Wyszyński, leśniczy Nadleśnictwa Wyszków, który opowiadał o „Znaczeniu drzew dziuplastych dla ptaków”.
Mirosław Rzępała, wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” – wykład na temat „Kulika wielkiego – ginącego mieszkańca doliny Bugu”.
Nad sprawnym przebiegiem całego programu wystąpień czuwał główny inicjator i pomysłodawca Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych – wicestarosta Jerzy Bauer.
Po sesji wykładowej przyszedł czas na obiad, po którym ostatnim punktem programu konferencji, było ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie jego finalistów z podziałem na grupy wiekowe. Wśród uczniów szkół średnich pierwsze miejsce zdobył uczeń naszego Liceum – Adam Bauer. Finaliści konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci leksykonów o tematyce przyrodniczej. Po pełnym wrażeń dniu, zaspokojona wiedzą przyrodniczą młodzież udała się do domów.
W tegorocznej XI sesji Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych udział wzięli następujący uczniowie:
1. Dominik Brzostek kl. 1b
2. Paulina Radwańska kl. 1d
3. Adam Bauer kl. 2b
Tekst i foto: Paweł Cieśluk

Skip to content