LO im. M.Kopernika

25 kwietnia 2014r. – zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców

1. 3 B Floryszczyk Monika 5,5 wzorowe
2. 3 B Legacka Justyna 5,13 wzorowe
3. 3 B Pałubinska Irmina 5,13 bardzo dobre
4. 3 B Nienałtowska Anna 4,94 bardzo dobre
5. 3 B Kornet Katarzyna 4,88 bardzo dobre
6. 3 B Jakacka Dominika 4,75 bardzo dobre
7. 3 C Kulesza Aneta 5,18 wzorowe
8. 3 C Szymańska Anna 4,88 wzorowe
9. 3 C Ponichtera Agata 4,81 wzorowe
10. 3 D Rzuczkowska Aleksandra 5,0 wzorowe
11. 3 D Ziemak Martyna 4,88 wzorowe
12. 3 D Bubrowiecka Karolina 4,76 wzorowe
13. 3 F Uścińska Urszula 5,18 wzorowe
14. 3 F Ziemak Martyna Beata 4,81 wzorowe
15. 3 G Chyleńska Katarzyna 4,75 wzorowe
16. 3 H Wardaszka Patrycja 5,25 wzorowe

Dyplomy Kopernikowskie

1. 3 B Floryszczyk Monika 5,5 wzorowe
2. 3 H Wardaszka Patrycja 5,25 wzorowe
3. 3 C Kulesza Aneta 5,18 wzorowe
4. 3 F Uścińska Urszula 5,18 wzorowe
5. 3 B Legacka Justyna 5,13 wzorowe
6. 3 B Pałubinska Irmina 5,13 bardzo dobre
7. 3 D Rzuczkowska Aleksandra 5,0 wzorowe

100-procentowa frekwencja za 3 lata

1. 3 C Staniec Martyna
2. 3 D Siedlecka Justyna
3. 3 D Bogucki Łukasz

1. NAGRODA JANINY I BOHUMIRA SMEJKALÓW DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA

Floryszczyk Monika kl. 3 B – 5,5

2. NAGRODA STAROSTY POWIATU OSTROWSKIEGO

Wardaszka Patrycja kl. 3 H – 5,25

3. NAGRODA PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO

Kulesza Aneta kl. 3 C – 5,18
Uścińska Urszula kl. 3 F – 5,18

4. NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY

Legacka Justyna kl. 3 B – 5,13
Pałubińska Irmina kl. 3 B – 5,13

5. NAGRODA RADY RODZICÓW

Rzuczkowska Aleksandra kl. 3D – 5,0

Nagrody książkowe za: PRACĘ W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM, WOLONTARIACIE, BIBLIOTECE, RADIOWĘŹLE, PRACE SPOŁECZNE NA RZECZ SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

1. Tyszka Wiktoria kl. 3 A
2. Kołakowski Przemysław kl. 3 A
3. Konik Robert kl. 3 A
4. Polakowska Natalia kl. 3 B
5. Jechna Kinga kl. 3 B
6. Legacka Justyna kl. 3 B
7. Lipska Karolina kl. 3 B
8. Floryszczyk Monika kl. 3 B
9. Pałubińska Irmina kl. 3 B
10. Goca Kinga kl. 3 C
11. Dąbkowska Klaudia kl. 3 C
12. Siuda Anna kl. 3 C
13. Krajewska Ilona kl. 3 D
14. Ziemak Martyna k. 3 D
15. Romanik Katarzyna kl. 3 E
16. Korotowicz Angelika kl. 3 F
17. Rybakiewicz Katarzyna kl. 3 F
18. Uścińska Urszula kl. 3 F
19. Grucelska Klaudia kl. 3 F
20. Borowa Aleksandra kl. 3 G
21. Biedrzycka Anna kl. 3 G
22. Piotrak Krystian kl. 3 G
23. Stefańczyk Ewelina kl. 3 H
24. Maleńka Adrianna kl. 3 H
25. Gniazdowska Sylwia kl. 3 H
26. Składanowska Paulina kl. 3 H
27. Zawadzka Karolina kl. 3 H
28. Wójcicka Dominika kl. 3 H

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1. Goca Kinga kl. III C
2. Kulesza Aneta kl. III C
3. Murawska Wioleta kl. III C
4. Olender Anna kl. III C
5. Brzezińska Marta kl. III G
6. Krakówka Sylwia kl. III G
7. Prażmo Edyta kl. III G
8. Bubrowiecka Karolina kl. III D
9. Jastrzębska Patrycja kl. III D
10. Rybakiewicz Melania kl. III D
11. Sobotka Maja kl. III D
12. Fiedczak Iwona kl. III B
13. Kozioł Katarzyna kl. III B
14. Legacka Justyna kl. III B
15. Polakowska Natalia kl. III B
16. Przybysławska Emilia kl. III B
17. Romanik Iza kl. III B
18. Ziemak Martyna kl. III F
1. Borowy Piotr kl. III A
2. Dawidczyk Mateusz kl. III A
3. Rombalski Mikołaj kl. III A
4. Dyoniziak Hubert kl. III A
5. Dąbrowski Adam kl. III B
6. Jechna Jarosław kl. III B
7. Mikołajczyk Rafał kl. III B
8. Orzech Szymon kl. III B
9. Wiśniewski Paweł kl. III B
10. Szpadzik Jakub kl. III B
11. Borowy Radosław kl. III C
12. Ruciński Mateusz kl. III C
13. Han Tomasz kl. III D
14. Sowa Grzegorz kl. III D
15. Fidura Miłosz kl. III E
16. Rostkowski Łukasz kl. III F
17. Wojciechowski Przemysław kl. III F
18. Bruszewski Maciej kl. III F
19. Sapiecha Mariusz kl. III F
20. Wujek Piotr kl. III F
21. Szczęsny Igor kl. III F
22. Piotrak Krystian kl. III G
23. Iwański Mariusz kl. III G
24. Szymański Piotr kl. III G

Foto: Karolina Małyszko, Jarosław Parys

Skip to content