LO im. M.Kopernika

25 kwietnia 2007 – „CZY ZNASZ HISTORIĘ SWOJEJ SZKOŁY”

Dyrekcja Liceum ogłasza KONKURS pod hasłem:

„CZY ZNASZ HISTORIĘ SWOJEJ SZKOŁY”

UCZESTNIKAMI KONKURSU BĘDĄ UCZNIOWIE KLAS I.

Przebieg konkursu odbędzie się w trzech etapach.

ETAP I 25 kwietnia 2007
W pierwszym etapie konkursu biorą udział wszyscy uczniowie klas pierwszych. Komisja konkursowa przygotowuje zestaw pytań w formie testu. Eliminacje odbędę się w zespołach klasowych podczas zajęć lekcyjnych.

ETAP II 24 maja 2007
W drugim etapie konkursu weźmie udział 30 uczniów z najwyższą liczba punktów zdobytych podczas eliminacji. Pytania w formie testu.

ETAP III 4 czerwca 2007
W finale konkursu weźmie udział 10 finalistów zawodów drugiego stopnia. Pytania będą zadawane bezpośrednio przez członków komisji konkursowej.

Tematyką konkursu będzie wiedza o szkole w zakresie ważnych wydarzeń z jej życia, biografie dyrektorów i nauczycieli szkoły, sławnych absolwentów i wychowanków, działalności organizacji młodzieżowych, wynikach nauczania i wychowania, sporcie i wypoczynku.

Dla dobrego przygotowania się do konkursu należy skorzystać z wydawnictw o szkole, które dostępne są w szkolnej bibliotece:

  1. T. Zaniewski „65 lat Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Maz.” Ostrów Maz. 1974
  2. J. Dzieniszewski, A. Dobroński „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Maz. 1909 – 1999” Ostrów Maz. 1999
  3. T. Zaniewski „Przeszłość szkoły przywołane lata 1970 – 1982” Ostrów Maz. 2004
  4. J. Dzieniszewski, A. Dobroński, E. Radwański „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.” Ostrów Maz. 2004

Uwaga propozycje 2,3,4 można nabyć w sekretariacie szkoły.

Finaliści i laureaci konkursu nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców, Starostę Powiatu, Burmistrza Miasta, Prezesa Banku Spółdzielczego.
Dyrektor Szkoły

Foto: K. Zawisza

Skip to content