LO im. M.Kopernika

24 kwietnia 2015r. – zakończenie nauki klas maturalnych

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem:
3 A Napiórkowska Maryla 5,05 wz
3 A Wszołkowski Jakub 4,9 wz
3 C Socik Edyta 4,94 wz
3 C Brzezińska Joanna 4,84 wz
3 C Bocian Wioleta 4,78 wz
3 D Kosewska Olga 5,31 wz
3 D Krześniak Sara 5,25 wz
3 D Gietka Karolina 4,78 wz
3 D Pecura Kamila 4,78 wz
3 D Świerżyński Wojciech 4,78 wz
3 E Gomółka Kamila 4,95 i 100% frekwencja za 3 lata wz
3 E Rydzewska Weronika 4,84 wz
3 E Wojewódzka Aleksandra 4,79 wz
3 F Borowa Agnieszka 5,0 wz
3 F Jastrząb Patrycja 4,89 wz
3 F Kulesza Natalia 4,89 wz
3 F Szypulska Agata 4,84 wz
3 F Imińska Ewa 4,78 wz
3 F Tymińska Sylwia 4,77 wz
3 H Bączyk Aleksandra 5,0 wz
3 H Zalewska Emilia 4,94 wz
3 H Skonieczny Przemysław 4,89 wz

Nagroda za 100% frekwencję w ciągu trzech lat nauki w liceum:
1. Amelia Dobrońska – kl. 3 A
2. Wiktor Rafeenko – kl. 3 A

NAGRODA JANINY I BOHUMIRA SMEJKALÓV DLA NAJLEPSZEJ ABSOLWENTKI I DYPLOM KOPERNIKOWSKI
Kosewska Olga – uczennica kl. 3 D – ze średnią ocen 5,31

NAGRODA STAROSTY POWIATU OSTROWSKIEGO I DYPLOM KOPERNIKOWSKI
Krześniak Sara – kl. 3 D – 5,25

NAGRODA PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO I DYPLOM KOPERNIKOWSKI
Bączyk Aleksandra – kl. 3 H – 5,0

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY I DYPLOM KOPERNIKOWSKI
Napiórkowska Maryla – kl. 3 A – 5,05

NAGRODA RADY RODZICÓW I DYPLOM KOPERNIKOWSKI
Borowa Agnieszka – kl. 3F – 5,0

Nagrody książkowe za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym, za pracę w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu, radiowęźle szkolnym, za uświetnianie uroczystości szkolnych, powiatowych, miejskich oraz za inne prace społeczne otrzymują:
Emilia Rafalik – kl. III E
Karolina Małyszko – kl. III E
Kamil Jadczak – kl. III C
Kacper Maliszewski – kl. III A
Aleksandra Krakówka – kl. III E
Przemysław Skonieczny – kl. III H
Anna Prusak – kl. 3 C
Karolina Żach – kl. 3 C
Eliza Stepnowska – kl. 3 C
Emilia Jabłonka – kl. 3 C
Izabela Puzio – kl. 3 D
Karolina Gietka – kl. 3 D
Milena Głowacka – kl. 3 D
Anna Jarema – kl. 3 E
Aleksandra Kraszewska – kl. 3 E
Weronika Rydzewska – kl. 3 E
Justyna Sówka – kl. 3 E
Magdalena Załęska – kl. 3 E
Monika Gumkowska – kl. 3 E
Adrian Dąbrowski – kl. 3 E
Aleksander Klewaczew – kl. 3 E
Paulina Leszczyńska – kl. 3 H
Wojciech Bartosik – kl. 3 A
Marcin Dziedzic – kl. 3 A
Rafał Marchewka – kl. 3 A
Szymon Podbielski – kl. 3 A
Sebastian Sobotka – kl. 3 A
Martyna Podleś – kl. 3 B
Milena Mowel – kl. 3 B
Beata Kozłowska – kl. 3 B
Patrycja Sitek – kl. 3 B
Ewelina Borowa – kl. 3 B
Dominika Kowalska – kl. 3 E
Dominika Wagner – kl. 3 E
Bartosz Kowalski – kl. 3 E
Agata Szypulska – kl. 3 F
Karol Tadko – kl. 3 H
Damian Bączyk – kl. 3 D
Jakub Marcinkowski – kl. 3 D
Damian Orłowski – kl. 3 D
Wojciech Świerżński – kl. 3 D
Marcin Pędzich – kl. 3 D

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
DZIEWCZĘTA:
1. Smakosz Magda kl. III E
2. Borowa Agnieszka kl. III F
3. Zyśk Magdalena kl. III F
4. Bednarczyk Magdalena kl. III G
5. Załęska Magdalena kl. III F
6. Andryszczyk Katarzyna kl. III B
7. Piórkowska Patrycja kl. III B
8. Selwon Justyna kl. III B
9. Zalewska Aleksandra kl. III D
10. Gumkowska Natalia kl. III G
11. Jastrzębska Karolina kl. III G
12. Rypińska Dominika kl. III G
13. Sabała Monika kl. III G

CHŁOPCY:
1. Dydek Bartłomiej kl. III A
2. Reluga Daniel kl. III A
3. Sobotka Sebastian kl. III A
4. Wszołkowski Jakub kl. III A
5. Bruliński Mateusz kl. III C
6. Jadczak Kamil kl. III C
7. Barszcz Patryk kl. III C
8. Kolator Mateusz kl. III C
9. Rybiński Kamil kl. III C
10. Tyszka Grzegorz kl. III C
11. Stepnowski Mateusz kl. III B
12. Górski Damian kl. III B
13. Jarmoluk Konrad kl. III B
14. Pruszkowski Bartosz kl. III B
15. Grabowski Krzysztof kl. III F
16. Brzostek Dominik kl. III F
17. Zając Marcin kl. III F
18. Grabowski Aleksander kl. III G
19. Skonieczny Przemysław kl. III H
20. Tadko Karol kl. III H
21. Zaleski Mateusz kl. III H

Zdjęcia Natalia Augustyniak

Skip to content