LO im. M.Kopernika

24 kwietnia 2009r. – zakończenie roku dla klas trzecich

Nagrody dla najlepszych absolwentów

NAGRODA FUNDACJI JANINY I BOHUMIRA SMEJKALÓW DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA – JOANNA JAROSZKIEWICZ KL. III G

NAGRODA PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO P. ZBIGNIEWA KRUTCZENIKI DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO – JOANNA KANIA KL. III D, MARIOLA JANKOWSKA KL. III D.

NAGRODA KOPERNIKOWSKA – JUSTYNA DZIERŻANOWSKA KL. III D

NAGRODA STAROSTY POWIATU OSTROWSKIEGO – DOROTA ZYSIK KL. III G

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZ. – PAULINA PONICHTERA KL. III F

NAGRODA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA OSTRÓW MAZ. – AGNIESZKA ZAJĄC KL. III G

DYPLOMY KOPERNIKOWSKIE

JONNA JAROSZKIEWICZ KL. III G, JUSTYNA DZIERŻANOWSKA KL. III D, JOANNA KANIA KL. III D, MARIOLA JANKOWSKA KL. III D, KAROLINA TYSZKA KL. III D, ANNA BISZEWSKA KL. III D

ŚWIADECTWA Z BIAŁO-CZERWONYM PASKIEM ŚR. 4,75 I POWYŻEJ ORAZ NAGRODY KSIĄŻKOWE OTRZYMUJĄ:

JOANNA JAROSZKIEWICZ III G, JUSTYNA DZIERŻANOWSKA III D, JOANNA KANIA III D, MARIOLA JANKOWSKA III D, KAROLINA TYSZKA III D, ANNA BISZEWSKA III D, DOROTA ZYSIK III G, MILENA WARACKA III B, MARTA SZYDLIK III G, SYLWIA STEPNOWSKA III D

NAGRODY ZA 100 % FREKWENCJĘ W CZASIE TRZECH LAT NAUKI W SZKOLE

PATRYK NIETUBYĆ KL. III C, JUSTYNA OGRODNIK KL. III C, DOROTA SZYDLIK KL. III C + Poczet Sztandarowy, EWA WYSZOMIRSKA KL. III C, ANNA ŚLADEWSKA KL. III C, JAROSŁAW ZAWISTOWSKI KL. III C, MARTYNA LENDZIOSZEK KL. III H

PRACA SAMORZĄDZIE SZKOLNYM

DANIEL OLSZEWSKI KL. III A, KATARZYNA PŁOCHOCKA KL. III C, OLGA PIETKIEWICZ KL. III D, HUBERT KRAJZA KL. III D, ANETA SADOWSKA KL. III G, ARTUR JASINSKI KL. III G, MAGDALENA MRÓZ KL. III G, MARTYNA KALUPA KL. III H, ADAM KAMIŃSKI KL. III H

ZA REPREZENTOWANIE SZKOŁY W POCZCIE SZTANDAROWYM

PAULINA RYBAKIEWICZ KL. III C, PIOTR KULESZA KL. III C, DAMIAN JABŁONKA KL. III C

NAGRODY ZA KONKURS PLASTYCZNY O 100 LECIU SZKOŁY

JUDYTA MURAWSKA KL. III F I miejsce + udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Artystycznej
KATARZYNA WOJTKOWSKA KL. III F II miejsce
WIOLETA ŻYŁOWSKA KL. III F III miejsce
MONIKA WŁOSIŃSKA KL. III F wyróżnienie + udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Artystycznej
MAGDALENA NEISSER KL. III F wyróżnienie
KATARZYNA BASA KL. III F wyróżnienie

STATUETKI ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W LATACH 2006-2009

Łukasz Wardaszka III A, Paweł Baczewski III A, Artur Bandarzy III A, Daniel Mikołajczyk III A, Maciej Piórkowski III A, Dawid Czartoszewski III A, Damian Grabowski III B, Tomasz Podbielski III B, Łukasz Michalczuk III B, Damian Jabłonka III C, Maciej Ciężki III C, Piotr Dajnowicz III C, Sylwester Puchalski III G, Izydor Konarzewski III H, Marcin Popławski III H, Marcin Długołęcki III B, Marta Grabiańska III A, Anna Wojewódzka III A, Anna Dąbrowska III C, Agnieszka Jasko III C, Ewa Jastrzębska III C, Ewa Wyszomirska III C, Magdalena Sosińska III D, Natalia Grzymkowska III E, Anna Masłowska III G, Martyna Nowak III G, Agnieszka Zając III G, Dorota Zysik III G, Agnieszka Goca III H, Olga Pietkiewicz III D

DYPLOMY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (wręczono w klasach)

Adam Kolanowski III A, Michał Spinek III B, Tomasz Wysocki III B, Kamil Ber III C, Konrad Pepłowski III C, Jarosław Zawistowski III C, Kamil Malec III E, Mateusz Kryspin III H, Marcin Popławski III H, Agata Brzozowska III B, Marta Syrek III D, Ewelina Godlewska III F, Katarzyna Zaręba III F, Joanna Jaroszkiewicz III G, Monika Kalinowska III G, Ewa Michalska III H

LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE ŚREDNĄ 4,5 I POWYŻEJ

Anna Wojewódzka kl. III A, Piotr Siedlecki kl. III A, Andrzej Pepłowski kl. III A, Milena Waracka kl. III B, Agnieszka Kossakowska kl. III B, Iwona Mikołajczyk kl. III B, Anna Putyńska kl. III B, Mateusz Równy kl. III B, Justyna Zawistowska kl. III B, Daria Gołąb kl. III C, Anna Śladewska kl. III C, Anna Biszewska kl. III D, Justyna Dzierżanowska kl. III D, Mariola Jankowska kl. III D, Joanna Kania kl. III D, Sylwia Stepnowska kl. III D, Karolina Tyszka kl. III D, Piotr Macioch kl. III D, Marta Jary kl. III D, Katarzyna Długołęcka kl. III D, Olga Zaręba kl. III E, Paulina Ponichtera kl. III F, Magdalena Neisser kl. III F, Joanna Jaroszkiewicz kl. III G, Dorota Zysik kl. III G, Marta Szydlik kl. III G, Anna Bączyk kl. III G, Agata Bąk kl. III G, Małgorzata Brulińska kl. III G, Monika Kalinowska kl. III G, Aneta Sadowska kl. III G, Agnieszka Selwon kl. III G, Agnieszka Zając kl. III G, Magdalena Mróz kl. III G, Joanna Bednarczyk kl. III H

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW ZA SZCZEGÓLNY WKŁAD PRACY NA RZECZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bożena Kuczyńska, Ewa Lendzioszek, Danuta Dajnowicz, Elżbieta Bandarzy, Ewa Wancerz, Waldemar Bartosik, Urszula Putyńska, Tadeusz Putyński, Kazimierz Lendzioszek, Andrzej Konarzewski, Marzena Baranek, Mirosława Mróz, Mirosława Kryspin, Andrzej Chochliński

Foto: K Zawisza

Skip to content