LO im. M.Kopernika

23 lipca 2008r. – zmarła Wanda Wolska


W Ostrowi Mazowieckiej w dniu 23 lipca br. w wieku 92 lat zmarła długoletnia nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.

Profesor Wanda Wolska przed podjęciem pracy w ostrowskim liceum uczyła się w gimnazjum w Grodzisku Mazowieckim, a potem w Milanówku.

W czasie okupacji niemieckiej zaangażowała się do bezpłatnej pracy na tajnych kompletach. Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęła w 1963r. na etacie nauczyciela języka niemieckiego. Pracowała w nim do czasu odejścia na emeryturę tj. do 1998 roku.

Uczniowie Pani Wandy uzyskiwali wysokie lokaty w licznych konkursach i olimpiadach.

Profesor Wanda Wolska była człowiekiem skromnym lecz o wielkim sercu. Imponowała wiedzą i talentem pedagogicznym zarówno nauczycielom jak i swoim wychowankom. Wychowała wiele roczników absolwentów ostrowskiego liceum, przekazując im rzetelną wiedzę. Prowadziła również szkolne koło krajoznawczo – turystyczne, w ramach którego zorganizowała i prowadziła 16 obozów wędrownych. Za ich wzorową organizację otrzymała nagrody i dyplomy.

Za swoją długoletnią, znakomitą pracę odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami.

Pani profesor Wanda Wolska pozostaje w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, znakomity nauczyciel i wychowawca.

Cześć Jej Pamięci.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
pracownicy administracji i obsługi
oraz młodzież i wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Skip to content