LO im. M.Kopernika

23 czerwca 2006r. – zakończenie roku szkolnego

Foto: Brofi

Nagrody książkowe dla uczniów z najwyższą średnią wręcza dyrektor Wł. Kazimierski oraz pan K.Kołodziejczyk.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen. Po prawej Paweł Bączyk z najwyższą średnią w szkole 5,3

Uczniowie ze 100% frekwencją oraz pan St.Cepowicz i T.Zaniewski

Puchar dla najbardziej usportowionej klasy kat. chłopców

Puchar dla najbardziej usportowionej klasy kat. dziewcząt

Pan Konrad przemawia w imieniu Rady Rodziców

Część artystyczna

Skip to content