LO im. M.Kopernika

22 maja 2009r. – III edycja konkursu „Czy znasz historię swojej szkoły?”

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w bieżącym roku obchodzi swoje setne urodziny. W bogatym programie obchodów umieszczono konkurs wiedzy z historii szkoły. Wielką wartością w obchodach jest poznanie historii zacnej jubilatki. Zgromadzone dokumenty w „Izbie Tradycji Szkoły” i archiwum szkolnym, opracowane i wydane monografie, 35 – letnia działalność Koła Wychowanków i Absolwentów, Zjazdy Koleżeńskie, biuletyn „Nasza więź” świadczą o jej bogatej historii.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie „Czy znasz historię swojej szkoły”. W styczniu w specjalnie przygotowanej gablocie zostały podane zagadnienia dotyczące 100 – letniej działalności szkoły: jej powstania i rozwoju, dyrektorów i nauczycieli, wychowanków i absolwentów, osiągnięć naukowych i działalności pozalekcyjnej, życia artystycznego i sportowego, organizacji młodzieżowych.

Młodzież przygotowując się do 3 – etapowego konkursu korzystała głównie z informacji zawartych w czterech książkach o szkole opracowanych przez autorów i współautorów Tadeusza Zaniewskiego, Adama Dobrońskiego, Jana Dzieniszewskiego, Edwarda Radwańskiego oraz wydawnictwie „Nasza więź”.

W pierwszym etapie konkursu w marcu wzięło udział 231 uczniów klas pierwszych. Uczestnicy konkursy odpowiadali pisemnie na pytania przygotowane w formie wyboru poprawnej odpowiedzi. Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 32 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Uczniowie Ci w kwietniu odpowiadali pisemnie na 50 zestawów pytań przygotowanych w formie wyboru poprawnej odpowiedzi i otwartych pytań. Dziewięciu spośród nich zakwalifikowało się do finału: Michalska Katarzyna, Krupa Sylwia, Bończyk Tomasz, Gaik Dorota, Sochacka Izabela, Rostkowski Kamil, Bugnacka Kinga, Rostkowska Aleksandra, Robak Monika.

Finał konkursu odbył się 22 maja z udziałem ośmiu finalistów. W zestawie zagadnień umieszczono: 12 pytań dotyczących najważniejszych wydarzeń z historii szkoły, do rozpoznania sześciu zestawów zdjęć oraz czterech wydarzeń na podstawie wybranych zapisów w kronikach szkolnych. Poza tym wysłuchano wypowiedzi ustnych dotyczących miejsc pamięci związanych z historią szkoły i jej najważniejszymi wydarzeniami.

Finaliści konkursu wykazali wysoki poziom wiedzy o swojej szkole. Szczególnie rzeczowe były wypowiedzi ustne.

Laureatkami konkursu III edycji zostały:
I miejsce – Michalska Katarzyna – klasa I D
II miejsce – Sochacka Izabela – klasa I B
III miejsce – Bugnacka Kinga – klasa I D

Dyrektor szkoły, przewodniczący komisji konkursowej mgr Włodzimierz Kazimierski złożył najlepsze gratulacje finalistom i wyraził zadowolenie z zaprezentowanej wiedzy w szkole na wszystkich jego etapach. Konkurs przygotowali mgr Paweł Cieśluk i dr Tadeusz Zaniewski.
Tekst Iza Sochocka kl. I B
Foto: T. Zaniewski

Skip to content