LO im. M.Kopernika

22 listopada 2013r.- stypendyści Prezesa Rady Ministrów

„Nauka to pokarm dla rozumu” Lew Tołstoj

22 listopada 2013 roku w Zespole Szkół nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie, 48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu, m.in. ostrowskiego i ostrołęckiego odebrało stypendia z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Pani Katarzyny Góralskiej, która podkreśliła, że Ci młodzi ludzie potrafią osiągnąć takie wyniki kierując się niełatwymi wartościami: systematyczną pracą, dyscypliną, by móc być najlepszymi z najlepszych. Życzyła stypendystom wiary w siebie, ambicji w realizowaniu innych przedsięwzięć i działalności w szkole.
Z naszej szkoły stypendium otrzymała Patrycja Wardaszka z kl. III H
Magdalena Karpińska Barzyczak
Fotki ze strony http://kurier-w.pl/

Skip to content