LO im. M.Kopernika

22 grudnia 2010r. – Jasełka

W dniu 22 XII, tuż przed przerwą świąteczną, w ostatnim dniu nauki, w roku 2010, tradycyjnie odbyły się w naszej szkole Jasełka Bożonarodzeniowe. Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor, który przekazał życzenia, jakie napłynęły do naszej szkoły, z wielu placówek i instytucji. Przekazał także podziękowania dla wolontariuszy oraz dyplomy, które otrzymaliśmy z fundacji „Iskierka”.

W tym roku uroczystość przygotowała klasa I G – pod opieką p. Anny Rawy- Sadowskiej i p. Magdaleny Konrad. Scenariusz p. t. „Jasełka z Gwiazdą” miał przekaz misyjny. W przedstawieniu wystąpili Polacy, Niemcy, Grecy, Hiszpanie, Francuzi; wszyscy podążali do Dzieciątka Jezus, niosąc swoje dary.

Całemu programowi artystycznemu towarzyszyła myśl, którą Zwiastun przekazał, jako tajemnicę, wszystkim zgromadzonym…

„Kochać to znaczy zapomnieć o samym sobie,
kochać to znaczy żyć prawdą.
Żyć prawdą to żyć Chrystusem, który mieszka w drugim człowieku.
Kochać to znaczy stać się chlebem dla innych!
Dzieciątko Jezus pomóż nam –
nieść miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,
światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie panuje smutek,
abyśmy nie tyle szukali miłości, ale miłowali innych”

Z takim przesłaniem zakończył się apel, wszyscy opuścili mury szkoły w świątecznym nastroju…
Tekst: M. Konrad

Skip to content