LO im. M.Kopernika

22 grudnia 2006r. – Jasełka

22 grudnia był w naszej szkole dniem choinki, świątecznego nastroju, składania życzeń i śpiewania kolęd. Po trzech lekcjach, które przepłynęły w raczej rozluźnionej atmosferze – zresztą powiedzmy sobie szczerze: kto w piątek przed Wigilia ma głowę do nauki? Tudzież do uczenia? – przyszedł czas na ogólnoszkolne spotkanie na sali gimnastycznej, gdzie zostały przedstawione jasełka opracowane pod kierunkiem pani Doroty Olender i pani Elżbiety Michalik, z udziałem chóru, który przygotował, którym dyrygował i w którym także śpiewał pan Artur Miernicki. Wszyscy występujący dali z siebie wszystko, ale nie można szczególnego uznania i podziwu odmówić naszemu szkolnemu chórowi, który na cztery głosy przepięknie śpiewał znane i nieznane kolędy. Uświetnił też wigilijne spotkanie nauczycieli. Nie obyło się bez życzeń pana Dyrektora, złożonych uroczyście całemu personelowi szkoły oraz uczniom. Oczywiście poszczególne klasy spotkały się na swoich wigiliach, żeby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. W ten sposób przeszliśmy z atmosfery wytężonej pracy umysłowej do łagodnego świątecznego zadumania.
AtraM

Foto: K Zawisza, Olga Kowalczyk

Skip to content