LO im. M.Kopernika

21 września 2012r. – Ślubowanie klas pierwszych

Foto: Karolina Małyszko, Ewa Małyszko

Mówił, że „uporządkowanie świata trzeba rozpocząć od porządkowania spraw dzieci”, mówił, że „dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem, nie ma dzieci, są ludzie”.

W dniu 21 września uczniowie klas I przystąpili do ślubowania. Uroczystość odbyła się w piątek na 5 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej. Akademia była podzielona na dwie części – tę oficjalną i tę artystyczną nawiązującą do wspomnień o Januszu Korczaku, gdyż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie przyjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Apel został przygotowany pod kierunkiem p. Magdaleny Konrad. Uroczystość poprowadzili Izabela Szymańska i Mateusz Rutkowski – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły:
– kochać Ojczyznę,
– podążać za ideałami,
– szanować ludzką godność,
– w sposób rzetelny i uczciwy wypełniać obowiązki oraz wszędzie zachować postawę godną ucznia Rzeczypospolitej Polskiej,
– szanować imię Patrona Szkoły,
– dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
– systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
– okazywać należny szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

Słowa przysięgi odczytała wychowawczyni klasy I B – p. Agnieszka Radomska

Gospodarze klas I:
I A – Kacper Maliszewski
I B – Justyna Selwon
I C – Wioleta Bocian
I D – Ewelina Skwierczyńska
I E – Weronika Rydzewska
I F – Sylwia Ludwichowska
I G – Eliza Tyszka
I H – Natalia Zbiejczyk

Przemówili: Pan Dyrektor Waldemar Bartosik oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Mateusz Rosiński.

Gospodarze pod słowami przysięgi dokonali podpisów, wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zostali uwiecznieni na pamiątkowych zdjęciach.

Część artystyczna poświęcona pamięci Janusza Korczaka, pozwoliła nam przypomnieć sobie jego biografię, najważniejsze cytaty, wysłuchaliśmy wierszy i piosenkę o Starym Doktorze. Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera. Z dniem dzisiejszym pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami naszego Kopernika.

Przygotowali ją uczniowie kl. II C, III H, III G, III B, IIB
Dekorację przygotowały uczennice kl. II H pod kierunkiem p. Doroty Olender.

Magdalena Konrad

Skip to content