LO im. M.Kopernika

21 września 2012r. – Siemianówka, przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski

Dnia 21 września grupa 4 uczniów klasy 2B naszego Liceum, pod opieką p. Pawła Cieśluka, uczestniczyła w wyjeździe do Hajnówki oraz nad Zbiornik Siemianówka. Organizatorem tego wyjazdu o charakterze przyrodniczo – etnograficznym było Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowskiego, a wśród uczestników, oprócz naszej młodzieży, byli również uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w Ostrowi Mazowieckiej oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Program wyjazdu przewidywał zwiedzanie Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz poznawanie elementów etnografii wschodniego pogranicza. Najbardziej ciekawy dla wszystkich uczestników warsztatów był pobyt w obozie obrączkowania ptaków, rozbitym tuż przy północno – wschodnich krańcach Zbiornika Siemianówka. Uczniowie zapoznali się tutaj z metodami odłowu, badania i obrączkowania ptaków, a ponadto, wyposażeni w lornetki i lunety oraz przewodniki terenowe wypożyczone z Centrum, mieli okazję zwiedzić okolice Zbiornika Siemianówka, ucząc się rozpoznawania napotkanych tu gatunków ptaków. Ostatnim punktem programu było oczywiście ognisko z kiełbaskami. Plan wycieczki został więc zrealizowany w stu procentach, a i pogoda tego dnia również dopisała. Sądząc po zainteresowaniu uczniów, zarówno etnografią ludności białoruskiej zamieszkującej wschodnie tereny Polski, jak i metodą badań ornitologicznych, jaką jest obrączkowanie ptaków, wyjazd bardzo im się podobał. Dodatkowym bonusem wycieczki jest możliwość wzięcia udziału w konkursie z nagrodami na najlepszą pisemną relację z wyprawy. Konkurs ogłoszony będzie w 3 kategoriach wiekowych wkrótce po 21 września 2012 r.
Uczestnicy wyjazdu z naszego L.O.:
1. Adam Bauer
2. Olga Gromek
3. Katarzyna Gumkowska
4. Dominika Jakacka

Tekst i foto: Paweł Cieśluk

Skip to content