LO im. M.Kopernika

21 września 2006r. – Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 21 września odbyło się w naszej szkole Ślubowanie klas pierwszych. Odbyło się przy „akompaniamencie” wszystkich nieodzownych w podobnych okazjach okoliczności, że pozwolę sobie wspomnieć tutaj o mistrzowskim wprowadzeniu, a zwłaszcza odprowadzeniu sztandaru przez poczet sztandarowy (szczere i najwyższe wyrazy uznania dla ich profesjonalizmu). Oczywiście gwoździem, lub też, jak kto woli, ośrodkiem uroczystości było przemówienie Pana Dyrektora, który w słowach kilku wyjaśnił pierwszoklasistom doniosłość wydarzenia, w którym udziału dostępują, jak też przypomniał, jak portret ucznia Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika powinien wyglądać. Następnie nowi uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, ślubując między innymi (…), (…), oraz (… …). Potem wysłuchali wystąpień reprezentującej wychowawców Pani profesor Malec oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Pana Kamińskiego. Z pewnością osłodziły im one perspektywę długich zimowych nocy dbania o godne noszenie tytułu ucznia LO. Po części oficjalnej nastąpiła tradycyjnie część oficjalna inaczej, czyli nieoficjalna. Jednak o wydarzeniach, mogących śmiało konkurować z Sodomą, moje pompatyczne pióro nie wspomni, zresztą nie pozwala mu na to jego duma oraz świadomość, że wieść gminna na pewno je wyprzedziła.
AtraM

Foto: Sylwia Konrad, Olo, Marek Dylewski

Skip to content