LO im. M.Kopernika

21 maja 2014r. – zmarła Barbara Mol-Gmoch

„Nie umiera ten, kto na zawsze pozostaje w naszej pamięci”

W dniu 21 maja 2014 r, w wieku 83 lat zmarła wieloletnia, emerytowana nauczycielka naszej szkoły Barbara Mol- Gmoch.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli reprezentanci Sztandaru Szkoły, Pani Dyrektor Małgorzata Wiercińska oraz p. Ewa Małyszko.

Barbara Mol urodziła się 20 września 1930 r. w Płocku. Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Ostrowi Mazowieckiej. Po kursie pedagogicznym przygotowującym do zawodu nauczycielskiego rozpoczęła pracę w 1952 r. w Szkole Ogólnokształcącej stopnia Licealnego i Podstawowego w Ostrowi Mazowieckiej. Przez trzy kolejne lata uczestniczyła w obozach szkoleniowych przysposobienia obronnego w Lesznie, Cieszynie i Człuchowie. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w roku 1960. Uczyłą przysposobienia obronnego i była opiekunem szkolnego koła PCK. Rozwijała wśród młodzieży akcję opieki nad ludźmi starymi i chorymi oraz dziećmi przebywającymi w szpitalu. Byłą konsultantem wojewódzkim PCK, opiekunem wojewódzkim grupy SIM. Prowadzone przez nią drużyny sanitarne zajmowały pierwsze miejsca w zawodach rejonowych i wojewódzkich. Organizowała konkursy i zgaduj – zgadule o tematyce zdrowotnej, pomoc sanitarną i wystawy okolicznościowe. Za długoletnią pracę w liceum była wyróżniana nagrodami i dyplomami honorowymi. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Krzyżem Zasługi II Stopnia PCK, Złotą Odznaką „Zasłużony dla województwa ostrołęckiego”, odznaką „Za zasługi dla miasta Ostrowi Mazowieckiej”.
Po przejściu na emeryturę w 1991 r. Pani Barbara Mol – Gmoch pracowała w niepełnym wymiarze do 2000 r.
Magdalena Konrad

Skip to content