LO im. M.Kopernika

2012r. – Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

Opracowanie: Anna Rolek, Krzysztof Zawisza

(Na podstawie „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” oraz „Specyfikacji technicznych przebudowy wieży na potrzeby szkolnego obserwatorium astronomicznego”)

Dnia 1 czerwca, 2012r. rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Wykonawcą tych prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z Ostrołęki. Wart przypomnienia w tym momencie jest fakt, iż budynek szkoły, wzniesiony w roku 1926, jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce – Wydziału Kultury i Sztuki. Jednakże, jak każdy zabytek, wymaga modernizacji, aby przywrócić mu dawną świetność. Przeprowadzony remont wpłynie pozytywnie zarówno na estetykę wewnętrzną jak i zewnętrzną budynku naszej Szkoły. Ponadto, oprócz doskonałej prezencji, budynek zyska również pod względem funkcjonalności – obecna wieża zostanie przebudowana na szkolne obserwatorium astronomiczne. W końcu patronem naszej szkoły jest nie kto inny, jak Mikołaj Kopernik.

W chwili obecnej prowadzone są prace przygotowawcze oraz trwa budowa zjazdu do szkoły, umożliwiającego prowadzenie prac remontowych oraz dostawę materiałów budowlanych, wykorzystywanych podczas tychże prac. Całe przedsięwzięcie będzie trwało do 15 sierpnia, 2013r. i podzielone jest na następujące etapy:

ETAP I
termin wykonania 01.06.2012r – 15.09.2012r, w ramach którego wykonane zostaną następujące prace:

1. Przebudowa i przystosowanie wieży na potrzeby szkolnego obserwatorium astronomicznego. Obserwatorium zaopatrzone będzie w kopułę obserwacyjną Uniwersał o średnicy 3,2 m, masie 300 kg, natomiast szerokość szczeliny obserwacyjnej wynosić będzie 1 m.
Wykonane zostaną następujące prace:
– rozbiórka istniejącej wieży drewnianej,
– rozbiórka stropu głównego,
– rozbiórka istniejących schodów drewnianych,
– murowanie ścian,
– wykonanie wieńców, belek nośnych i nowego stropu,
– wykonanie nowych posadzek i podłóg,
– wykonanie ścian działowych w systemie lekkiej obudowy z płyt gipsowo – kartonowych
– rozbiórka (skucie) istniejących tynków i wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych,
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– montaż schodów stalowych,
– malowanie ścian i stropu,
– wymiana drewnianej stolarki drzwiowej (wewnętrznej),
– wykonanie obróbek blacharskich,
– montaż kopuły prefabrykowanej z kompozytu poliestrowego,
– wykonanie instalacji elektrycznej w wieży – obserwatorium astronomicznym.

2. Remont dachu na budynku L.O. oraz wymiana pokrycia dachowego na ceramiczną dachówkę.
3. Remont poddasza na budynku L.O., polegający na odtworzeniu istniejących przestrzeni sal lekcyjnych, remont posadzek, malowaniu ścian i sufitów pomieszczeń.
4. Budowa systemu oddymiania klatek schodowych.
5. Zjazd na ulicę Kościuszki.

ETAP II
termin wykonania 01.06.2013r – 15.08.2013r, podczas którego przeprowadzone zostaną następujące prace:

1. Remont korytarza piętra oraz klasopracowni parteru i piętra.
2. Wymiana stropów drewnianych nad parterem na strop żelbetowy na belkach stalowych budynku:
A. Wymiana stropów drewnianych na stalowo – żelbetonowe: etap I.
B. Wymiana stropów drewnianych na stalowo – żelbetonowe: etap II.
C. Wymiana stropów drewnianych na stalowo – żelbetonowe: etap III.
3. Remont elewacji budynku.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku szkoły (korytarz piętra i klasopracownie parteru i piętra).

Foto: K Zawisza, A Adamczyk, K Małyszko

Zdjęcia wykonano od 6 czerwca 2012 do 25 września 2012r.

Skip to content