LO im. M.Kopernika

20 września 2010r. – akcja „Sprzątanie świata – Polska 2010”

W dniu 20 września 2010r. nasza szkoła jak co roku przystąpiła do akcji „Sprzątanie świata”. Kampania ta, odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września, polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W Polsce „sprzątanie świata” odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Podobnie jak w poprzednich latach nasi uczniowie mieli za zadanie „wysprzątać”, wytypowany przez władze miasta, teren wzdłuż torowiska, począwszy od obwodnicy ostrowskiej aż po przejazd kolejowy w okolicach ulicy Duboisa. Do sprzątania została wytypowana młodzież z czterech klas pierwszych wraz z opiekunami.
Były to klasy:
I d – pod opieką p. Beaty Szymalskiej i p. Sylwii Leoniak,
I e – pod opieką p. Joanny Sulewskiej i p. Andrzeja Sakowicza,
I f – pod opieką p. Magdaleny Konrad i p. Pawła Cieśluka,
I g – pod opieką p. Zofii Macioch i p. Anny Rawy-Sadowskiej.

Zaopatrzeni w worki foliowe i rękawiczki ochronne, przystąpiliśmy do pracy w czterech zespołach klasowych na wcześniej ustalonych odcinkach wyżej wymienionego terenu. Worki ustawialiśmy w miejscach, o których poinformowaliśmy Zakład Gospodarki Komunalnej. W sumie udało nam się zebrać 40 worków śmieci. W tym roku pogoda nam sprzyjała a uczniowie bardzo się przyłożyli i skrupulatnie uczestniczyli w akcji, dzięki której niektóre rejony naszego miasta stały się czystsze. Już w drodze powrotnej mijaliśmy samochód Gospodarki Komunalnej, który jechał, by odebrać pozostawione przez nas worki. Akcja trwała ok. 2,5 h, do szkoły powróciliśmy ok. godziny 13:30 , po czym młodzież w poczuciu dobrze spełnionego uczynku udała się do swoich domów.
Tekst: M. Konrad i P. Cieśluk
Foto: P. Cieśluk

Skip to content