LO im. M.Kopernika

20.01.2016 – spotkanie z Biskupem Tadeuszem Bronakowskim

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Biskup dr Tadeusz BRONAKOWSKI, s. Henryka i Leonardy z d. Kondracka, urodził się 3.11.1959 r. w Augustowie (pochodzi z parafii Studzieniczna, obecnie parafia Kolnica w diecezji Ełckiej). Szkołę Podstawową ukończył w Poniziu i Kolnicy; Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli. W latach 1978-1984 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Wyświęcony na kapłana 26.05.1984 r. w Katedrze Łomżyńskiej przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza.
W roku 2006 Jego Świątobliwość Benedykt XVI mianował Biskupem Pomocniczym Diecezji Łomżyńskiej Ks. Prał. Tadeusza BRONAKOWSKIEGO, Wice-Kanclerza Kurii Diecezjalnej Łomżyńskiej i wykładowcę prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, przydzielając Mu stolicę tytularną Tigisi in Mauritania.

W dniu 20 stycznia gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. To już kolejne spotkanie opłatkowe władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych nauczycieli, pedagogów, katechetów z Biskupem, które wpisało się w tradycję naszego miasta. Tradycyjnie spotkanie to rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, celebrowaną przez Biskupa Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego.
Po Mszy Świętej wszyscy ci, którzy chcieli uczestniczyć w spotkaniu zgromadzili się w hali naszej szkoły, gdzie oficjalnie Pan Dyrektor Waldemar Bartosik powitał gościa honorowego Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.
Wśród pracowników oświaty powiatu ostrawskiego znaleźli się Ks. dziekan Jan Okuła– proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Ks. Zbigniew Pyskło – przewodniczący Wydziału Katechetycznego Diecezji Łomżyńskiej, Ks. Jacek Czaplicki – Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii, Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, Urszula Wołosiewicz- Wice Starosta, Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Agata Stachacz- Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Maria Morawska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele, katecheci, księża, siostry zakonne, pracownicy oświaty.
Głos zabrał Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, który w swym przemówieniu nawiązywał głównie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
Następnie głos zabrali: ks. Zbigniew Pyskło, ks. Jacek Czaplicki, Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński i Burmistrz Miasta Jerzy Bauer.
Spotkanie uświetnił występ młodzieży przygotowany pod kierunkiem ks. Andrzeja Łady i p. Doroty Olender. Wysłuchaliśmy pięknych kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Spotkanie zakończył symboliczny słodki poczęstunek.

Tekst i foto: Magdalena Konrad

Skip to content