LO im. M.Kopernika

2 października 2013r.- Siemianówka, przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski

Dnia 2 października grupa 6 uczniów klasy 1 F naszego Liceum, pod opieką p. Pawła Cieśluka, uczestniczyła w wyjeździe nad Zbiornik Siemianówka oraz do Hajnówki. Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorem tego wyjazdu o charakterze przyrodniczo – etnograficznym było Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowskiego, a wśród uczestników, oprócz naszej młodzieży, byli również uczniowie szkół podstawowych z Ostrowi Mazowieckiej. Program wyjazdu rozpoczął się od wizyty w obozie obrączkowania ptaków, rozbitym tuż przy północno – wschodnich krańcach Zbiornika Siemianówka. Uczniowie zapoznali się tutaj z metodami odłowu, sposobami badania i obrączkowania ptaków, a ponadto, wyposażeni w lornetki i lunety oraz przewodniki terenowe wypożyczone z Centrum, mieli okazję zwiedzić okolice Zbiornika Siemianówka, ucząc się rozpoznawania napotkanych tu gatunków ptaków. Posileni pieczonymi na ognisku kiełbaskami, uczestnicy wycieczki ruszyli w dalszą drogę do Hajnówki, w której zaplanowano zwiedzanie Muzeum Kultury Białoruskiej oraz cerkwi prawosławnej pw. Świętej Trójcy. Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach, a i pogoda tego dnia również dopisała. Sądząc po zainteresowaniu uczniów, zarówno etnografią ludności białoruskiej zamieszkującej wschodnie tereny Polski, jak i metodą badań ornitologicznych, jaką jest obrączkowanie ptaków, wyjazd bardzo im się podobał.
Uczestnicy wyjazdu z naszego L.O.:
1. Aleksandra Brzózka
2. Edyta Cholewińska
3. Dawid Krasuski
4. Agnieszka Krupa
5. Wojciech Socik
6. Weronika Tułowiecka
Tekst: Paweł Cieśluk, foto: Paweł Cieśluk, Jerzy Bauer

Skip to content