LO im. M.Kopernika

2 kwietnia 2009r. – wizyta Prezesa Banku Spółdzielczego Zbigniewa Krutczenko w naszej szkole

W ramach współpracy LO im. M. Kopernika z Bankiem Spółdzielczym, w ostatnich miesiącach uczniowie klas drugich brali udział w wykładach poświęconych tematyce finansowej. Spotkania, mające poszerzać wiedzę i rozbudzać ekonomiczne zainteresowania, poprowadzili pracownicy ostrowskiego oddziału BS. 2 kwietnia br., w celu podsumowania przedsięwzięcia, szkołę odwiedzili: dyrektor Banku – Elżbieta Szulęcka, członek Zarządu BS – Bartosz Kublik, zastępca prezesa Zarządu – Henryka Lipska oraz sam prezes Zarządu – Zbigniew Krutczenko. Wizyta była okazją do przypomnienia młodzieży, że p. Krutczenko również należy do grona absolwentów tej szkoły.

Sam prezes przyznał, że zawsze będzie czuł ogromny sentyment, a uczestniczenie w uroczystościach takich jak zbliżające się obchody stulecia Liceum to źródło wielkiej satysfakcji: „Jesteśmy dumni z naszej szkoły, wszyscy mamy w tym swoją własną cząstkę, mały udział, który wypracowaliśmy. Największą radością jest przecież utrzymujący się wysoki poziom nauczania i wspaniałe wyniki, osiągnięcia uczniów.” Prezes Krutczenko żartował również: „Mnie kiedyś posyłano do szkoły, wy chodzicie tu sami!”, przyznał, że współcześnie możliwości młodych ludzi są naprawdę duże – „Trzeba jedynie chcieć i angażować się, a wtedy można osiągnąć wiele.”

Absolwent opowiedział zgromadzonym pokrótce o swojej pracy i działalności społecznej, m. in. funkcji posła na Sejm RP w latach 2001-2005: „Wybór ten dał mi wiele satysfakcji płynącej z widocznego zaufania społeczeństwa do mojej osoby”. Jak mówił, zawsze starał się uczestniczyć we wszystkim bardzo aktywnie, by czegoś się nauczyć, zdobyć nowe doświadczenie, a także pomóc ludziom – i do takiej postawy zachęca obecnie młodych ludzi „Powinniście się zastanawiać, z każdego kontaktu wyciągać dla siebie wnioski”.

Zarówno nasz gość, jak i dyrektor LO, Włodzimierz Kazimierski, wiele mówili o – trwającej już wiele lat – czynnej współpracy pomiędzy kierowanymi przez nich instytucjami. Pan Krutczenko podkreślał, że Bank Spółdzielczy i Liceum Ogólnokształcące odegrały ważną rolę w historii Ziemi Ostrowskiej i nadal czynią wiele dla wspólnego celu – dobra i rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Dyrektor Kazimierski wspomniał, że prezes Zbigniew Krutczenko jest przecież fundatorem przyznawanego co roku stypendium dla najlepszego absolwenta LO ze środowiska wiejskiego. Swoją odpowiedź pan prezes skierował głównie do uczniów: „Rzeczywiście, ufundowaliśmy tę nagrodę, z czego ogromnie się cieszę i w tym miejscu obiecuję, że najbliższą umowę podpiszemy już na 5 lat – bez przerwy. Będziemy nagrodę kontynuować, bo zawsze warto inwestować w naukę. To wszystko zostanie nam na długie lata, w przyszłości na pewno zaowocuje.”

Później zainteresowani słuchacze mieli okazję zadać własne pytania, te zaś dotyczyły głównie aktualnej oferty Banku Spółdzielczego. Na zakończenie spotkania dyrektor LO złożył na ręce przybyłych Gości symboliczne podziękowania „za harmonijną współpracę, systematyczną pomoc i uczestniczenie w życiu szkoły” i stwierdził, że „współpracowników takich jak Bank Spółdzielczy z dumą nazywa się przyjaciółmi”.
Izabela Sochocka kl. Ib

Foto: Karol Bocian

Skip to content