LO im. M.Kopernika

1934r. Absolwenci gimnazjum.

Jest to fotografia przedstawiająca absolwentów (jednych z pierwszych) tutejszego gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcie pochodzi ze zbioru Romana Maciocha – architekta urodzonego i zamieszkałego w Ostrowi Maz.
W pierwszym rzędzie u góry 6-ta od lewej Jadwiga Macioch obecnie lat 87, mieszka w Parczewie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim wydz. przyrodniczy. W roku 1940 przekracza nielegalnie granicę na Podborzu i zamieszkuje w rodzinnym domu w Ostrowi Maz. Prowadzi komplet tajnego nauczania w latach 1940-1944. W 1995 roku odznaczona Medalem Edukacji Narodowej.
8-ma od lewej to Irena Olszewska córka zawiadowcy stacji w Ostrowi Maz. Mąż Ireny zginął w Katyniu jako oficer Wojska Polskiego.
Pierwsza od lewej na dole to Halina Hepke ze znanej i cenionej rodziny ostrowskiej, zmarła przed kilkoma laty.

Informacja do załączonej fotografii
inż. arch. Roman Macioch
Projektant pomnika pamiątkowego w hołdzie nauczycielom nauczania podczas okupacji hitlerowskiej

Skip to content