LO im. M.Kopernika

18 lipca 2007r. – pożegnanie dyr Stanisława Cepowicza


Stanisław Cepowicz
dyrektor liceum w latach 1982-2001

W dniu 16 lipca 2007r. zmarł długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.

mgr STANISŁAW CEPOWICZ

W zawodzie nauczycielskim od 1952 do 2001 roku. Od roku 1977 zastępca dyrektora, a w latach 1982 – 2001 dyrektor szkoły. Radny miasta Ostrów Mazowiecka przez dwie kadencje. W uznaniu zasług odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostawił po sobie najlepsze wspomnienia swoich wychowanków, był ich oddanym przyjacielem oraz opiekunem. Cieszył się ogromnym szacunkiem koleżanek i kolegów, w pamięci których pozostanie jako wspaniały człowiek i pedagog.

W zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela i wychowawcę.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi
oraz młodzież, wychowankowie i Rada Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej

Foto: K. Zawisza

Skip to content