LO im. M.Kopernika

17 września 2010r. – sadzenie dębów w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”.


17 września 2010r. odbyła się w naszej szkole uroczystość sadzenia 12 dębów w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Celem Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

W naszej szkole posadzono 12 dębów dla uczczenia 12 ofiar. Oto ich nazwiska:
1 ppłk Mieczysław Królak, s. Józefa, ur. 29.11.1897 r. w Ostrowi Mazowieckiej
2 mjr Sobiesław Mościcki, s. Kornela, ur. 13.08.1900 r. w Rogatnicy
3 mjr Jan Sopiński, s. Bolesława, ur. 9.07.1893 r. we Lwowie
4 por. Tadeusz Dworzyński, s. Piotra, ur. 13.08.1910 r. w Wyszkowie
5 por. Seweryn Kapłański, s. Samuela, ur. 17.06.1907 r. w Baranowiczach
6 por. Jan Koziej, s. Ludwika, ur. 15.03.1915 r. w Dąbiu
7 por. Tadeusz Lipski, s. Edmunda, ur. 21.06.1909 r. w Kowlu
8 asp. PP Jan Budkowski, s. Piotra, ur. 7.02.1894 r. w Broku
9 asp. PP Paweł Karpowicz, s. Franciszka, ur. 8.05.1913 r. w Wołkowysku
10 asp. PP Kazimierz Kowszun, s. Wincentego, ur. 20.07.1898 r. w Słonimie
11 asp. PP Witold Nazarek, s. Bazylego, ur. w 1896 r. w Kobryniu
12 asp. PP Leonard Zajączkowski, s. Marcina, ur. 19.08.1911 r. w Grodnie

Honorowy patronat nad programem objął nieżyjący już prezydent RP Lech Kaczyński, w powiecie natomiast p. starosta Zbigniew Kamiński. Koncepcja posadzenia alei dębów oraz ufundowania tablicy pamiątkowej jest efektem współpracy dyrekcji liceum, starostwa i nadleśnictwa. Na tablicy osadzonej na głazie narzutowym przywiezionym z okolic Wizny zostały wykute nazwiska 5 oficerów wojska polskiego, 5 funkcjonariuszy policji polskiej oraz dwóch leśników także powołanych we wrześniu 1939 roku do armii polskiej. Nazwiska obok logo akcji są umieszczone wg stopni wojskowych i w porządku alfabetycznym. Autorem projektu tablicy wykonawcą obróbki kamienia, na którym jest zamontowana jest pan Tadeusz Tarski. Sadzonki dębów pochodzą z nasion poświęconych przez papieża Jana Pawła II.

Przebieg uroczystości
10.30 – zbiórka pocztów sztandarowych i przemarsz do kościoła

11.00 – uroczysta msza św. w kościele pw. WNMP

12.00 – przemarsz do szkoły

12.15 – powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, sadzenie alei dębów, odsłonięcie kamienia pamiątkowego

Gości powitał dyrektor Liceum Włodzimierz Kazimierski.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili:

 • Starosta Powiatu Ostrowskiego pan Zbigniew Kamiński, który objął honorowym patronatem akcję „Katyń… ocalić od zapomnienia” w naszym powiecie i jednocześnie jest fundatorem odsłanianej tablicy,
 • pan Marek Kuczyński,
 • pan Wojciech Fonder dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • pan Andrzej Mierzwiński,
 • pani Danuta Janusz radna sejmiku województwa mazowieckiego.

Tablicę pamiątkową odsłaniają: starosta powiatu ostrowskiego pan Zbigniew Kamiński, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika pan Włodzimierz Kazimierski, oraz pani Janina Smejkalova fundatorka nagrody dla najlepszego absolwenta liceum.
Tablicę poświęcił ksiądz prałat dr Jan Okuła proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Maz.

Sadzenie Alei Dębów

 • dąb nr 1 upamiętniający ppłka Mieczysława Królaka sadzi delegacja starostwa powiatowego w Ostrowi Maz.
 • dąb nr 2 upamiętniający mjra Sobiesława Mościckiego sadzi Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie pan Wojciech Fonder wraz z małżonką oraz nadleśniczy Nadleślictwa Ostrów Maz. Pan Piotr Uścian – Szaciłowski.
 • dąb nr 3 upamiętniający mjra Jana Sopińskiego sadzi burmistrz miasta Ostrow Maz. pan Mieczysław Szymalski, przewodniczący Rady Miasta pan Krzysztof Laska oraz Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie pan Ryszard Ejhelkraut.
 • dąb nr 4 upamiętniający porucznika Tadeusza Dworzyńskiego sadzi pani Danuta Janusz radna sejmiku województwa mazowieckiego, oraz obecny i były – dyrektorzy liceum pan Włodzimierz Kazimierski i Pan Tadeusz Zaniewski.
 • dąb nr 5 upamiętniający porucznika Seweryna Kapłańskiego sadzi pan pułkownik Ryszard Kołacz dowódca 22 Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego w Komorowie, pan Jan Kudlak z-ca komendanta powiatowego Policji oraz pan Hieronim Pakulski i Józef Nowak przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”.
 • dąb nr 6 upamiętniający porucznika Jana Kozieja sadzi profesor Andrzej Szujecki z małżonką wraz z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka panem Waldemarem Wańczykiem.
 • dąb nr 7 upamiętniający porucznika Tadeusza Lipskiego sadzi delegacja Koła Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. w składzie: Pan prof. dr hab. Jan Dzieniszewski, Pan prof. dr hab. Adam Dobroński oraz pan Fryderyk Bocian przewodniczący i długoletni członkowie Koła Wychowanków i Absolwentów.
 • dąb nr 8 upamiętniający aspiranta policji państwowej Jana Budkowskiego sadzi delegacja dyrektorów szkół średnich: pani Teresa Zienkiewicz dyrektor ZS nr 1, pan Grzegorz Jasionowski dyrektor ZS nr 2, pan Tadeusz Budzisz dyrektor Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lubiejewie oraz pan Waldemar Bartosik dyrektor ZS w Małkini.
 • dąb nr 9 upamiętniający aspiranta policji państwowej Pawła Karpowicza sadzi delegacja Koła wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. w składzie pani Barbara Jaroszkiewicz przewodnicząca Koła Wychowanków i Absolwentów, pani Anna Malec członek Koła Wychowanków i Rady Pedagogicznej oraz pani Beata Polakowska uczestniczka konkursu Miss Polonia 2009.
 • dąb nr 10 upamiętniający aspiranta policji państwowej Kazimierza Kowszuna sadzi: przewodniczący Rady Rodziców pan Kazimierz Ducki, oraz panie Bożena Rostkowska dyrektor MDK i pan Wojciech Strzeszewski dyrektor gimnazjum w Andrzejewie.
 • dąb nr 11 upamiętniający aspiranta policji państwowej Witolda Nazarka sadzi delegacja Rady Pedagogicznej Liceum obecny i poprzedni wice dyrektorzy Liceum pani Barbara Muzyka i pan Józef Zaczyk oraz długoletni nauczyciel Liceum pani Marta Horodok.
 • dąb nr 12 upamiętniający aspiranta policji państwowej Leonarda Zajączkowskiego sadzi delegacja Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem panią Ewą Małyszko.

13.30 – Referat okolicznościowy pana prof. dr hab. Adama Dobrońskiego oraz na montaż słowno muzyczny przygotowany przez młodzież liceum pod kierunkiem pani Doroty Olender.

Foto: Jarosław Parys, Krzysztof Zawisza

Skip to content