LO im. M.Kopernika

17 maja 2014r. – Zajęcia unijne

Zajęcia realizowane w ramach projektu pt. „Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto: Karolina Małyszko, Marta Kośnik

„Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content