LO im. M.Kopernika

16 września 2011r. – „Sprzątanie Świata”

W dniach 16-17-18 września odbyła się XVIII edycja akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Hasłem przewodnim „Sprzątania Świata-Polska 2011” jest: „Lasy to życie – chrońmy je”. W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Będziemy mówić o lesie, jako całym skomplikowanym ekosystemie (a nie tylko drzewostanie), znaczeniu lasów oraz likwidować dzikie wysypiska śmieci niszczące obszary leśne. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
W dniu 16 września w piątek nasi uczniowie także wyruszyli z misją by „sprzątać świat”. Jak zawsze w akcji udział wzięli pierwszoklasiści, w tym roku byli to uczniowie klas IB, IC i IE wraz z opiekunami p. Bożeną Cudzich, p. Robertem Buczyńskim, p. Marcinem Kuleszą, p. Joanną Majewską, p. Przemysławem Filc.
Uczniowie udali się w wyznaczone rejony zaopatrzeni w worki i rękawice.. Podobnie jak w poprzednich latach nasi uczniowie mieli za zadanie „wysprzątać”, wytypowany przez władze miasta, teren wzdłuż torowiska, począwszy od obwodnicy ostrowskiej aż po przejazd kolejowy w okolicach ulicy Duboisa.
Po zakończonej akcji opiekunowie powiadomili Zakład Gospodarki Komunalnej o miejscach, gdzie pozostawiono worki.
Według relacji, które dotarły do Fundacji szacuje się że w roku ubiegłym, w akcji wzięło udział co najmniej 86 322 osób. Posegregowano co najmniej 127 594 kg śmieci i zlikwidowano co najmniej 282 dzikie wysypiska śmieci.
Miejmy nadzieję, że tegoroczna akcja była równie skuteczna!!!
M. Konrad
Foto: M. Konrad i J. Majewska

Skip to content