LO im. M.Kopernika

16 września 2011r. – „Salon Maturzystów”

„Życzę Wam abyście dokonali dobrego wyboru swojej przyszłości” – powiedziała Katarzyna Hall w czasie otwarcia Warszawskiego Salonu Maturzystów.
W dniach 15-16.IX 2011 odbył się Salon Maturzystów Perspektywy 2011. 24 tys. osób – prawie połowa wszystkich maturzystów z województwa mazowieckiego uczestniczyła w stołecznej odsłonie Salonu Maturzystów. To największe wydarzenie tegorocznej akcji informacyjnej, nie tylko pod względem frekwencji, ale i liczby wystawców na Politechnice Warszawskiej. W ciągu dwóch dni zaprezentowało się prawie sto uczelni, szkół policealnych i instytucji edukacyjnych.
Uczniowie naszej szkoły z klas III wraz z wychowawcami odwiedzili Salon w piątek 16.IX. Wykłady, w których uczestniczyli najczęściej to:

  1. Egzamin maturalny z języka polskiego w 2012 r. Jak się do niego przygotować i dobrze zdać; wykład prowadziła p. Danuta Król – ekspert OKE w Warszawie
  2. Prezentacje ogólnych zasad rekrutacji warszawskich publicznych uczelni akademickich: Politechnika Warszawska, WAT, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Handlowa, SGGW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Akademia Wychowania Fizycznego
  3. Egzamin maturalny z matematyki w 2012 r. Jak się do niego przygotować i zdać; wykład prowadził p. Marian Pacholak – ekspert OKE w Warszawie; gdzie uczniowie dowiedzieli się o wymaganiach egzaminacyjnych, o sposobie toku myślenia przy rozwiązywaniu zadań tekstowych, zwrócono uwagę także na najczęściej popełniane błędy przez młodzież,
  4. Nowa formuła egzaminu ustnego z języka obcego w 2012 r. – wyjaśnienia i porady dla maturzystów i nauczycieli. Spotkanie prowadziła p. Alicja Goszczyńska – ekspert OKE w Warszawie; gdzie można było dowiedzieć się jak się prezentować na egzaminie ustnym z języka, jakie zaszły zmiany, w jaki sposób będą sprawdzane i punktowane prace maturalne; Od 2012 r. nie będzie już podziału na maturę ustną na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nowy egzamin ustny będzie zgodny zarówno z obowiązującymi standardami wymagań egzaminacyjnych i „starą” podstawą programową, jak i z nową podstawą programową.

Wszyscy uczniowie mieli możliwość odwiedzić interesujące ich stoiska, otrzymali ulotki uczelni publicznych i niepublicznych. Reprezentanci danych uczelni odpowiadali na pytania przyszłych studentów, mówili o zasadach rekrutacji i zachęcali do wyboru reprezentowanej szkoły. Nasi maturzyści podziwiali wnętrze Politechniki, a spacerując i odwiedzając sale poczuli przez chwilę klimat studenckiego życia.
Magdalena Konrad
Foto: M Horodok, K Zawisza

Skip to content