LO im. M.Kopernika

16 października 2014r. – spotkanie Młodzieżowej Rady Powiatu

W dniu 16 X uczniowie naszej szkoły – członkowie Młodzieżowej Rady Powiatu Aleksandra Krakówka, Aleksandra Kraszewska, Aleksandra Wojewódzka i Bartosz Kowalski wzięli udział w spotkaniu Inauguracyjnym MRP, które odbyło się w Starostwie Powiatowym. Wśród obecnych byli Starosta Zbigniew Kamiński, Wicestarosta Jerzy Bauer, dyrektorzy szkół Waldemar Bartosik, Teresa Zienkiewicz, Grzegorz Jasionowski, pracownicy Starostwa Jolanta Ugniewska i Jerzy Tryniszewski oraz koordynatorzy MRP Ilona Plewnicka i Magdalena Konrad.
Uroczystość otworzyła przewodnicząca MRP Aleksandra Krakówka, następnie głos zabrał Starosta Zbigniew Kamiński i koordynator Ilona Plewnicka. Po krótkiej przerwie członkowie rady ustalili harmonogram działań na rok 2014/2015 i zaplanowali projekty, które chcieliby zrealizować. Zarząd główny przedstawił plan działań Staroście.
Magdalena Konrad

Skip to content