LO im. M.Kopernika

16 marca 2012r. – wizyta przedstawicieli ZKN z Ostrołęki

W dniu 16 marca naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Zespołu Kolegiów Nauczycielskich z Ostrołęki. Przyjechali oni do nas, by przedstawić swoją ofertę edukacyjną. W spotkaniu udział wzięli uczniowie wszystkich klasa III. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.55 i trwało prawie całą godzinę lekcyjną. Pan dr hab. Krzysztof Łojek opowiedział naszym maturzystom o misji kolegium, bazie lokalowej, rekrutacji oraz specjalnościach, które Kolegium proponuje. W tej szkole uczniowie mogą zostać słuchaczami następujących kierunków: język angielski, język niemiecki, język polski, edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika. Opiekę naukową nad poszczególnymi specjalnościami sprawują Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach. Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują dwa dyplomy – Dyplom ukończenia Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce oraz dyplom jednego z dwóch uniwersytetów patronujących ZKN. Zostaliśmy obdarzeni nie tylko plakatami i ulotkami ale także upominkami. To bardzo miły gest ze strony Kolegium. Serdecznie dziękujemy za przybycie z Państwa ofertą do naszej szkoły.
Magdalena Konrad

Foto: M Konrad

Skip to content