LO im. M.Kopernika

16 lutego 2013 r. – wyjazd edukacyjno – plenerowy do Broku

Dnia 16 lutego dwie uczennice klasy 1 D naszego Liceum, pod opieką p. Pawła Cieśluka, uczestniczyły w wyjeździe o charakterze edukacyjno – plenerowym, zorganizowanym w Broku przez Ostrowskie Stowarzyszenie „LUDZIE Z PASJĄ”. Wśród uczestników wycieczki znaleźli się również uczniowie z ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz nauczyciele i pasjonaci z terenu powiatu ostrowskiego wraz z wicestarostą ostrowskim p. Jerzym Bauerem. Program wyjazdu rozpoczął się od przedstawienia w kameralnej salce Zajazdu Kormoran dwóch prezentacji multimedialnych. Pierwsze wystąpienie, poświęcone historii i kulturze Broku, zaprezentował p. Damian Jasko – nauczyciel historii z Andrzejewa. Drugi wykład, wygłoszony przez p. Pawła Cieśluka, dotyczył walorów przyrodniczych Doliny Dolnego Bugu i Puszczy Białej. Po części wykładowej, uczestniczy imprezy przemieścili się do brokowskiego kościoła z XVI w. Przewodnikiem podczas zwiedzania tego cennego i jednego z nielicznych na Mazowszu zabytków epoki renesansu był ksiądz prałat Stanisław Skarżyński. W bardzo ciekawy sposób opowiadał o historii kościoła, jego architekturze oraz o czasach kiedy był proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Broku. Kolejnym punktem programu wyjazdu był spacer ulicami Broku wzdłuż rzeki Bug, połączony z obserwacją napotkanych tu ptaków. Wyposażeni w lornetki uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. sikorkę bogatkę, modraszkę, srokę, wronę siwą czy niewielkie stadko nurogęsi. Punktem kończącym spacer było zwiedzanie ruin pałacu biskupów płockich z XVII w., położonych we wschodniej części miasta. Tradycją wyjazdów plenerowych stały się ogniska z pieczonymi kiełbaskami, oczywiście – tej tradycji musiało stać się zadość. Zaspokojeni wiedzą historyczną oraz przyrodniczą, uczestnicy wycieczki przemieścili się więc w pobliże ujścia rzeki Brok do Bugu, gdzie mogli zaspokoić tym razem własny głód i podzielić się wrażeniami z przebiegu imprezy.
Uczestnicy wyjazdu z naszego L.O.:
1. Sara Krześniak
2. Paulina Radwańska.
Tekst i foto: Paweł Cieśluk

Skip to content