LO im. M.Kopernika

16 czerwca 2014r. – Dzień Patrona

Ludzie słuchają improwizowanego astrologa, który za wszelką cenę chce udowodnić, że to nie niebo się kręci, lecz ziemia. Aby wystawić na pokaz inteligencję, wystarczy coś wymyślić i podać to jako pewnik, w swojej głupocie, chce zburzyć wszystkie zasady astronomii. W Piśmie Świętym czytamy bowiem, że Jozue nakazał zatrzymać się Słońcu, a nie Ziemi.

Są to słowa przywódcy niemieckich protestantów Marcina Lutra o teorii heliocentrycznej, wypowiedziane jeszcze przed opublikowaniem dzieła O obrotach sfer niebieskich. Ta reakcja nie była odosobniona. A powodem był rękopis, któremu prawdopodobnie Mikołaj Kopernik nie nadał tytułu, a nawet nie jest pewne czy uważał się za jego autora.

Przed rokiem 1514 Mikołaj Kopernik rozesłał do swoich przyjaciół traktat, obecnie nazywany Commentariolus, w którym przeciwstawiał się poglądom przyjmowanym od czasów Arystotelesa, a sformułowanym przez Ptolemeusza i zatwierdzonym przez Kościół. Był to krótki tekst po łacinie wynik wielu lat obserwacji i przemyśleń, a także studiowania starszych ksiąg (http://copernicus.torun.pl/archiwum/Pisma_tablice_i_noty_astronomiczne/1/?view=galeria&lang=pl&file=1&page=1). Brak w nim dowodów matematycznych, które zamierzał umieścić w większym dziele. Prosił w nim czytelnika, aby zapoznał się z siedmioma założeniami oraz wymienił planety we właściwej kolejności. Następnie opisał ruchy Ziemi, Księżyca, „planet górnych” (Marsa, Jowisza i Saturna) oraz Wenus i Merkurego.

Kopernik nie mógł zaakceptować faktu, że kosmos może funkcjonować bez przestrzegania podstawowych zasad, a w szczególności jednostajnego ruchu kołowego. W swojej pracy przyjął następujące założenia, zwane aksjomatami (http://copernicus.torun.pl/archiwum/Pisma_tablice_i_noty_astronomiczne/1/?view=transkrypcja&lang=pl):
1. Nie istnieje jeden środek wszystkich sfer niebieskich.
2. Środek Ziemi nie jest środkiem świata, lecz środkiem ciężkości i sfery Księżyca.
3. Wszystkie sfery krążą wokół Słońca jako środka i dlatego w pobliżu Słońca znajduje się środek świata.
4. Stosunek odległości Słońca od Ziemi do wysokości firmamentu jest o tyle mniejszy od stosunku promienia ziemskiego do odległości Słońca, że odległość ta jest niezauważalna w porównaniu z wielkością firmamentu.
5. Każdy ruch widoczny na firmamencie jest wywołany nie tylko własnym ruchem, lecz ruchem Ziemi. Ziemia więc, wraz z otaczającymi ją żywiołami, w ciągu doby obraca się cała w swoich niezmiennych biegunach, podczas gdy firmament i najwyższe niebo pozostają nieruchome.
6. Cokolwiek spostrzegamy jako ruch Słońca, nie jest jego własnym ruchem, lecz skutkiem ruchu Ziemi i naszej sfery, z którą się obracamy wokół Słońca podobnie jak każda inna planeta; Ziemia wykonuje zatem kilka ruchów.
7. To, co u planet wydaje się ruchem wstecznym lub posuwaniem się naprzód, nie pochodzi od nich, lecz od Ziemi. Jej więc ruch sam wystarczy dla wyjaśnienia tak wielu nierówności dostrzeganych na niebie.
Kopernik poszukiwał prostych rozwiązań, które byłyby zgodne z obserwacjami jego i poprzedników. Ład świata upatrywał w modelu, w którym Słońce znajdowało się w centrum, w którym Ziemia się porusza i jest jedną z planet, a odległe gwiazdy spoczywają. Przez następne lata swego życia ten ład chciał uchwycić jak najprecyzyjniej. Wiele godzin spędził obserwując niebo i dokonując skomplikowanych obliczeń. Nie miał wątpliwości, że założenia które przyjął prowadzą do lepszego zrozumienia rzeczywistego Wszechświata.

W lipcu minie 45 lat od pierwszego lądowania na Księżycu. Jedno z największych osiągnięć ludzkości zawdzięczamy wyścigowi zbrojeń i atmosferze rywalizacji między wielkimi mocarstwami USA a ZSRR.
Dlaczego Kennedy w 1961 roku zapowiedział lądowanie na Księżycu?
1. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi – rosyjski Sputnik.
2. Pierwszy organizm żywy w Kosmosie – pies Łajka.
3. Pierwsze zdjęcie niewidocznej z Ziemi strony Księżyca – Łuna z napisem CCCP.
4. Pierwszy człowiek w Kosmosie – towarzysz Jurij Aleksiejewicz Gagarin.
5. Pierwszy …
do tego dołożyła się klęska w Zatoce Świń na Kubie, a Nikita Chruszczow ogłosił wyższość komunizmu nad kapitalizmem.
DLATEGO! zaangażowano do pracy setki tysięcy ludzi, przeznaczono miliardy dolarów na badania, próby, konstrukcje, rakiety. Po ośmiu latach ślad ludzkiej stopy (masywnego buta) został odciśnięty na srebrnym globie. Apollo 11.
Start: 16 lipca 1969r.
Załoga: Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin.
Cel: Księżyc.
Widzowie: cały Świat.

Apel z okazji Dnia Patrona przygotowali: Joanna Sulewska i Jarosław Parys z uczniami.

Skip to content