LO im. M.Kopernika

15 maja 2007r. – 2007 ROK GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA – SESJA NAUKOWA

15 maja 2007 roku w naszej szkole odbyła się sesja popularno-naukowa, której temat brzmiał „Generał Anders i jego żołnierze”. Jako pierwszy zabrał głos p. dyrektor Wł. Kazimierski. Pokrótce przybliżył nam postać generała, a następnie powitał zgromadzonych gości. W sesji uczestniczyli między innymi: młodzież szkół licealnych, średnich i gimnazjów, p. Danuta Janusz – radna sejmiku mazowieckiego, p. Zbigniew Kamiński – starosta, p. Mieczysław Szymalski – burmistrz, p. Tomasz Skibicki – sekretarz, p. profesor Andrzej Szujewski, p. profesor Adam Dobroński i wielu innych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Po części wprowadzającej nastąpiła zasadnicza część sesji, którą poprowadził p. dyrektor Tadeusz Zaniewski. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się czegoś nieco więcej o prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim. Poznaliśmy go jako harcerza, żołnierza, współzałożyciela Szarych Szeregów, a także zasłużonego posiadacza Krzyża Wielkiego Orła Białego. Pan Dyrektor przedstawił również zgromadzonym plan sesji, na który składało się sześć wystąpień, dyskusja oraz część artystyczna.

Następnie zabrał głos p. profesor Adam Dobroński. Pan profesor uświadomił nam, że gen. Anders tak jak my chodził do szkoły, potem studiował w Rydze, ale przede wszystkim kochał konie. Jednak nie pozwolił zapomnieć nam, jak wyjątkowy był to człowiek. To właśnie generał przechodził trudne szkolenia carskie, gdy chciał być kawalerzystą. To on był odważny, wyszkolony, zdeterminowany, ale przede wszystkim był dowódcą lubianym przez swoich żołnierzy.

Kolejną osobą, która zechciała przybliżyć nam postać gen. Andersa był nauczyciel reprezentujący naszą szkołę p. prof. Marek Kuczyński. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, gdzie i kim dowodził nasz bohater, a także że walczył o prawa żołnierzy. Ciekawostką jest to, iż generał kojarzy się wszystkim z białym koniem.

Natomiast Piotr Sawicki (fotografik), syn sławnego białostoczanina Piotra Sawickiego, opowiadał nam nie historię samego dowódcy, ale swojego ojca – fotoreportera II korpusu gen. W. Andersa. Pan Sawicki nie tylko robił piękne zdjęcia, lecz również podtrzymywał ducha polskiego w żołnierzach – ducha walki. Na pewno dodawało to im odwagi.

Kolejne trzy referaty były wygłoszone przez uczennice z naszego liceum. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzta Brulińska, która mówiła o ostrowiakach walczących u boku gen. Andersa. Wspomniano tu o K. Piłacie, kpt. Emilu Jerzym Hassonie, płk. Jerzym Wiśnie, płk. Peszce, płk. Kowaszu i wielu innych, którzy dzielnie towarzyszyli generałowi. Drugi z referatów dotyczył tego, jak zostało zdobyte i jak ciężką drogę musieli przejść żołnierze na Monte Cassino. Tym tematem zajęła się Anna Bończyk. Ostatnia z uczennic Joanna Jaroszkiewicz omówiła nam dzieje II korpusu podczas II wojny światowej.

Na koniec głos zabrał p. Andrzej Szujewski, który opowiedział nam swoją historię. Wspominał o wywózce, w której uczestniczył jako dziecko, a także nawiązywał do żołnierzy generała Andersa.

Zwieńczeniem całej sesji była część artystyczna w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

To wydarzenie na długo zostanie w naszej pamięci. Dzięki niemu poszerzyliśmy swoją wiedzę o losy tak wspaniałego człowieka i bohatera, jakim był generał Władysław Anders.

Magda Deluga

Foto: K. Zawisza

Skip to content