LO im. M.Kopernika

14 marca 2016 – Powiatowy Konkurs Językowy

Dnia 14 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Językowego pod patronatem Starostwa Ostrowskiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Etap powiatowy poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się 29 lutego br. Na podstawie testów leksykalno-gramatyczno-komunikacyjnych w dwóch językach obcych (w parach językowych: j. ang. + j. niem. lub j. ang. + j. ros.) przeprowadzonych w macierzystych placówkach, wyłoniono finalistów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu. W tym roku do etapu powiatowego zgłosiło się 22 uczniów i uczennic reprezentujących 12 gimnazjów. Wszyscy uczestnicy przystępowali do konkursu w języku angielskim, natomiast drugi język obcy wybierali. Język niemiecki wybrało 12 osób a język rosyjski 4 osoby.

Celem konkursu jest przede wszystkim propagowanie i podniesienie poziomu umiejętności komunikacji w językach obcych, przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej, a także: rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językowych, integracja młodzieży gimnazjalnej powiatu ostrowskiego oraz promocja szkoły. Na etapie powiatowym sprawdzana jest umiejętność komunikacyjna w języku obcym. Zadaniem uczniów jest przedstawienie dwóch wypowiedzi w dwóch językach obcych na wylosowane przez ucznia tematy.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Pan Waldemar Bartosik – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. Podczas części ustnej dla uczniów oraz ich opiekunów przygotowano poczęstunek. Przybyli uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi szkołę, zwiedzić budynek szkoły oraz uzyskać od nauczycieli odpowiedzi na ich pytania. Nad tymi zadaniami czuwały: Beata Brzozowska i Sylwia Leoniak. Za całość przedsięwzięcia odpowiadała Beata Brzozowska.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Katrin Sotrel (ZSP Nr 1 im. Jana Pawła II w Ostrowi Maz)
II miejsce – Przemysław Romanik (GP Nr 1 w Ostrowi Maz.)
III miejsce – Aleksandra Sówka (PG Nr 1 w Jasienicy)
Komisja przyznała 3 wyróżnienia, które otrzymali:
Michał Trzciński (ZSG Nr 1 w Małkini Górnej)
Magdalena Kozłowska (ZS w Szulborzu Wielkim)
Julia Weronika Niemira ( ZS w Szulborzu Wielkim)
Nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dodatkowymi punktami na koniec gimnazjum, które liczą się w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody ufundowane oraz wręczone laureatom i wyróżnionym podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu przez Starostę Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego:
I miejsce – zegarek typu smartwatch, powerbank, data traveler 8GB
II miejsce – zegarek typu smartwatch
III miejsce – kompaktowy głośnik
3 wyróżnienia – powerbank + latarka.
Wysoka liczba uczestników etapu powiatowego świadczy o rosnącym zainteresowaniu jakim cieszy się nasz konkurs. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów, a uczniom za zaciętą rywalizację oraz chęć sprawdzenia własnej wiedzy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i życzymy dalszych sukcesów. Cieszymy się, iż tak wiele ciepłych słów padło na temat organizacji konkursu zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Miła atmosfera niewątpliwie sprzyjała wymianie doświadczeń i budowaniu pozytywnych relacji wśród uczestników naszego przedsięwzięcia. Ogromne podziękowania składamy także na ręce Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Kamińskiego za nagrody i patronat nad naszym konkursem. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!

Skip to content