LO im. M.Kopernika

14 maja 2009r. – wizyta na Litwie

14 maja udała się na Litwę w odwiedziny do Księdza Prałata Józefa Obrębskiego delegacja złożona z dyrektora Liceum Włodzimierza Kazimierskiego, Marka Kuczyńskiego, Kazimierza Duckiego i Andrzeja Mierzwińskiego. Jednym z celów wizyty było uzyskanie zgody na nadanie Księdzu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowi Mazowieckiej. Ksiądz Józef Obrębski jest wychowankiem Gimnazjum w Ostrowi Maz., pełnił przez wiele lat posługę kapłańską na wileńszczyźnie, pracował dla polskiego podziemia wojennego, walczył o zachowanie polskości dla Polaków tam mieszkających.

Józef Obrębski (ur. 19 marca 1906 w Skarzyniu Nowym) – polski duchowny katolicki działający na Wileńszczyźnie.

Pochodzi z ziemi łomżyńskiej. Jest synem Justyna Wincentego i Anny z Kołaczkowskich. W 1926 rozpoczął studia w seminarium duchownym w Wilnie, kształcił się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. 12 czerwca 1932 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 pełni obowiązki proboszcza w Mejszagole. Mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. Nie zaprzestał posługi kapłańskiej mimo wielokrotnych przesłuchań prowadzonych przez sowiecką bezpiekę.

Za wieloletnią działalność wyróżniony Złotą Odznaką Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem Zasłużony dla Kutury Polskiej, a w 1994 z rąk prezydenta Lecha Wałęsy otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Władze regionu wileńskiego nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. 12 czerwca 2008 otrzymał uroczyście z rąk ambasadora Janusza Skolimowskiego pierwszą na Litwie Kartę Polaka.
Jest najstarszym Polakiem żyjącym na Litwie.
materiały z pl.wikipedia.org
foto: A. Mierzwiński, M. Kuczyński

Skip to content