LO im. M.Kopernika

13 – 15 kwietnia 2011r. – rekolekcje szkolne

„Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze
O posłuszeństwo słowu Bożemu
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
O umiejętność dostrzegania dobra
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
O pocieszenie w smutkach i udrękach
O siłę ducha w chwilach zwątpień
O męstwo w znoszeniu cierpienia
O wrażliwość sumienia
O wierność Bogu, bliźnim i sobie”

W dniach 13, 14, 15 IV 2011 roku, odbyły się Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem „Zakorzenieni w Chrystusie – Mocni w wierze”. W tym roku rozpoczynały się w szkole. Uczniowie, dyrekcja, wychowawcy oraz inni nauczyciele zgromadzili się w szkole zaraz po godzinie 8:00.

O godz. 8:30 odbyło się spotkanie z dr Tomaszem Terlikowskim – redaktorem, publicystą, wykładowcą, doktorem filozofii, a także ojcem czwórki dzieci. Wykład dr Terlikowskiego dotyczył tematyki rodzinnej i seksualności, ujęte były w nim cztery aspekty „czystość – małżeństwo – rodzina – wiara”.

Po prawie dwugodzinnej pogadance Pan Dyrektor serdecznie podziękował gościowi, a wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła, gdzie uczestniczyli w Nabożeństwie Słowa.

W dniu 14 IV (czwartek) porządek rekolekcji był bardzo podobny, jak w dniu poprzednim. Tego dnia odwiedził naszą szkołę ks. Jacek Czaplicki i Grupa Ewangelizacyjna. Byli oni przedstawicielami Ruchu Czystych Serc (RSC).
RSC – to ruch młodzieżowy zainicjowany przez katolickie pismo „Miłujcie się”, którego celem jest życia w czystej miłości i wolności, jaką daje Chrystus.

Patronką RCS jest błogosławiona Karolina Kózkówna – młoda dziewczyna, która zginęła w 1914 roku broniąc się przed gwałtem.
Po zakończonej prelekcji uczestnicy udali się do kościoła na Nabożeństwo Pokutne.

Piątek 15 IV był ostatnim dniem rekolekcji. Tego dnia Nabożeństwo i katecheza odbyły się w kościele; o godz 10:00 zaś była Msza Święta. Rekolekcje zakończyły się o godzinie 11:30.
M Konrad
Foto: K Zawisza

Skip to content