LO im. M.Kopernika

11 września 2015r. – Salon Maturzystów

Największy i najliczniej odwiedzany przez maturzystów, i to nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z województw ościennych. Piękna Aula Główna Politechniki Warszawskiej co roku zapełniona jest stoiskami uczelni z całej Polski i z zagranicy. W salach wykładowych odbywają się spotkania na temat matury prowadzone przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Podczas targów odbywają się spotkania na temat warunków rekrutacji na warszawskich uczelniach. Do dyspozycji gości Salonu, jak co roku, będą również doradcy zawodowi, którzy ułatwią młodym ludziom dokonanie wyboru zgodnego z ich predyspozycjami. To wszystko sprawia, że maturzysta, który odwiedza salon, wychodzi z niego dobrze przygotowany do egzaminu i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
Prawdziwe oblężenie przeżywa stoisko Perspektyw, gdzie jest rozdawany „Informator dla Maturzystów 2016”.
W piątek 11.09 nasi tegoroczni maturzyści pod opieką p. Wiesławy Karpińskiej, p. Beaty Szymalskiej, p. Marii Wesołkowskiej, p. Magdaleny Konrad, p. Moniki Kuziak, p. Olgi Skalik i p. Przemysława Filca odwiedzili  Politechnikę Warszawską, gdzie mieli okazję odwiedzić stoiska przeróżnych uczelni, zebrać potrzebne im informacje a także wyposażyć się w informatory i ulotki.
Wszystkich uczniów, którzy nie pojechali tego dnia zostaną udostępnione przywiezione z targów materiały – można z nich skorzystać w świetlicy. Zapraszam.
Magdalena Konrad

Skip to content