LO im. M.Kopernika

12 października 2011r. – konferencja „Patron szkoły”

W dniu 12 października 2011 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja pt. „Patron szkoły, jako jedna z form realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego”. Do udziału zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, pedagodzy, opiekunowie Samorządów Uczniowskich oraz młodzież. Naszą szkołę reprezentowali p. Magdalena Konrad, p. Joanna Majewska, Mateusz Zaręba z III B i Damian Skłodowski z III G.
Konferencję otworzył starosta ostrowski p. Zbigniew Kamiński, który powitał gości i podziękował im za przybycie. Gości powitał także p. Dyrektor Grzegorz Jasionowski. Następnie głos zabrał pomysłodawca konferencji, wicestarosta p. Jerzy Bauer. Kolejnym punktem spotkania był wykład profesora p. Jacka Kurzępy z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Dotyczył on m.in. roli autorytetów, różnicy miedzy autorytetem a idolem. Profesor zwrócił także uwagę na obecny kryzys autorytetów, z którym według niego należy walczyć i jest to rola rodziców, ale także pedagogów. W dalszej części konferencji profesor Jacek Kurzępa omówił postawę osób określanych „Homixami”, czyli taką młodzież, która nie tylko ma problem z własną tożsamością, ale także nastawiona jest na doznania, czy ekshibicjonizm społeczny, który zachodzi między innymi w sieci, po przez obnażanie się ze swojego życia prywatnego.
Po długim, bardzo interesującym i skłaniającym do refleksji wykładzie mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji „dobrych praktyk” wygłoszonych przez trzech dyrektorów szkół z powiatu ostrowskiego. Zaprezentowali oni nam swoje szkoły i to w jaki sposób ich patron wpływa na program wychowawczy szkoły.
Zaprezentowali się:
p. Dorota Pasztaleniec – Zespół Szkół Publicznych Nr 2 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej
p. Marta Kamińska – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. ks. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy
p. Grzegorz Jasionowski – Zespół Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej
Po wszystkich prezentacjach dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w warsztatach tematycznych. Ich zadaniem było opracowanie poszczególnych tematów dotyczących m.in. przygotowania do pełnienia ról społecznych  oraz odpowiedzialności za środowisko, znajomości wśród uczniów norm i zasad życia społecznego, a także rozbudzania poczucia własnej wartości. Warsztaty odbywały się w grupach:
Grupa I – dyrektorzy szkół – moderatorzy p. Krystyna Skibicka i p. Marta Deoniziak
Grupa II – pedagodzy i opiekunowie SU – moderator p. Iwona Stachowiak
Grupa III – młodzież – moderator p. Anna Maja Kotwica
Duża popularnością cieszył się nasz uczeń Damian Skłodowski, który jako przedstawiciel wszystkich uczniów podsumował wyniki warsztatów w profesjonalny sposób.
Po konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad.
Magdalena Konrad
Foto: M Konrad

Skip to content