LO im. M.Kopernika

12 listopada 2014r. – powiatowe obchody Święta Niepodległości

„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby,
aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi –
a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym” – Józef Piłsudski

W dniu 12 listopada odbyły się, trzecie już, organizowane w naszej szkole Powiatowe Obchody Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza święta, która odbyła się w kościele p.w. Wniebowzięcia MP. Wzięli w niej udział organizatorzy Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i zaproszeni goście, przedstawiciele Rady Powiatu, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele i uczniowie. Mszę poprowadził ksiądz prałat Jan Okuła.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz z pocztami sztandarowymi różnych szkół przed Obelisk upamiętniający ofiary Katynia. Tu złożono kwiaty. Dalsza część obchodów odbyła się w naszej szkole.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Waldemar Bartosik. Gości powitał Starosta Zbigniew Kamiński i nawiązując do historii dnia odzyskania niepodległości, w jej 96 rocznicę otworzył oficjalne obchody.

Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem p. Sylwii Gałązki, Magdaleny Barzyczak i Moniki Kuziak był bez wątpienia bardzo podniosłą i wzruszającą częścią tej uroczystości. O przepiękną oprawę muzyczną zadbał ks. Andrzej Łada. Dekoracje przygotowali p. Marta Horodok i p. Marcin Kulesza.

W związku z obchodami Święta odzyskania Niepodległości zorganizowane zostały konkursy: Konkurs wiedzy historycznej, Konkurs strzelecki, Konkurs Pierwszej Pomocy.
O ich wynikach poinformowała przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Aleksandra Krakówka. Nagrody wręczyli: Starosta Zbigniew Kamiński, Wice Starosta Jerzy Bauer i ks. prałat Jan Okuła.

Szkoły gimnazjalne:

Konkurs Historyczny
I miejsce: PG w Broku
II miejsce: PG nr 1 im. Ks. płk. A. Warakomskiego w Jasienicy
III miejsce: GP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Konkurs Strzelecki
I miejsce: PG im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
II miejsce: PG im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie
III miejsce: PG nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Komorowie

Konkurs Pierwszej Pomocy
I miejsce: PG im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach
II miejsce: PG nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nagoszewie
III miejsce: PG nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Jelonkach

Szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs Historyczny
I miejsce: ZS im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej
I miejsce: LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
I miejsce: ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Konkurs Strzelecki
I miejsce: Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej
II miejsce: ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
III miejsce: ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Konkurs Pierwszej Pomocy
I miejsce: ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
II miejsce: LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
III miejsce: ZS im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej

Magdalena Konrad

Foto: Aleksandra Krakówka, Magdalena Konrad

Skip to content