LO im. M.Kopernika

12 listopada 2013r.- apel z okazji Święta Niepodległości

Dnia 12 listopada 2013 roku odbył się uroczysty apel, poświęcony pamięci Bohaterom walk: konfederacji barskiej – Sawy Czalenko, Kajetana Sapiehy, mieszkańcom Humania na Ukrainie – wyrżniętym kobietom i dzieciom, powstania kościuszkowskiego – Bartosza Głowackiego, mieszkańcom warszawskiej Pragi, powstania listopadowego – gen. Józefa Sowińskiego, gen. Henryka Kamieńskiego, ks. Jana Henryka Sierocińskiego, powstania styczniowego – Zygmunta Padlewskiego, Zygmunta Sierakowskiego, Romualda Traugutta, pierwszej wojny światowej – Zbigniewa Dunin – Wąsowicza, Jerzego Żuławskiego, Jurka Bitshana, Tadeusza Jabłońskiego.

Na zakończenie przy akompaniamencie „Poloneza” Ogińskiego, została przepięknie wyrecytowana „Litania Narodu Polskiego”, której słowa, również i dzisiaj pozostają nadal aktualne:

„Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo miłością i pokojem. W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy…”
M.K. Barzyczak

Foto: Jarosław Parys

Skip to content