LO im. M.Kopernika

10 października 2014r. – Siemianówka

Dnia 10 października 8 uczniów naszej szkoły, pod opieką p. Pawła Cieśluka, uczestniczyło w wycieczce „SIEMIANÓWKA III – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorem tego wyjazdu o charakterze kulturalno-przyrodniczym było Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowskiego, a wśród uczestników, oprócz naszej młodzieży, byli również uczniowie szkół podstawowych z Ostrowi Mazowieckiej. Program wyjazdu rozpoczął się wizytą w Górze Strękowej k. Wizny, gdzie przy ruinach schronu młodzież oddała hołd żołnierzom Września, walczącym pod dowództwem kpt. W. Raginisa – wychowanka Szkoły Podchorążych w Komorowie.

Następnie wycieczka udała się do Tykocina, w którym zaplanowano zwiedzanie m.in. kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy oraz synagogi wraz z muzeum kultury żydowskiej. Po zakończeniu części kulturalno-historycznej wyjazdu, autokar zawiózł uczniów pod białoruską granicę do rozbitego nad Zbiornikiem Siemianówka obozu obrączkowania ptaków. Uczniowie zapoznali się tutaj z metodami odłowu, sposobami badania i obrączkowania ptaków, a ponadto, wyposażeni w lornetki i lunety oraz przewodniki terenowe wypożyczone z Centrum, mieli okazję zwiedzić okolice Zbiornika, ucząc się rozpoznawania napotkanych tu gatunków ptaków. Do dyspozycji było również ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek. Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach, a i pogoda tego dnia również dopisała. W drodze powrotnej cały autobus rozśpiewał się za sprawą uczniów z naszej szkoły. Sądząc po świetnych humorach wszystkich uczestników wyprawy, wyjazd bardzo im się podobał.

Uczestnicy wyjazdu z naszego L.O.:
Paulina Ziemczyk – 1c, Katarzyna Kulesza – 2d, Emilia Pękała – 2d, Patrycja Staniaszko – 2d, Dawid Andruszkiewicz – 2e, Piotr Pińkowski – 2e, Dawid Krasuski – 2f, Kamil Murawski – 2f.

Tekst: Piotr Pińkowski i Paweł Cieśluk
Foto: Paweł Cieśluk i Hanna Chromińska

Skip to content