LO im. M.Kopernika

10 czerwca 2011r. – pogrzeb księdza Józefa Obrębskiego

Najstarszy Absolwent Naszego Liceum i Honorowy Obywatel Ostrowi z Wileńszczyzny.

Z głębokim smutkiem jako społeczność Szkoły przyjęliśmy wiadomość, że 7 czerwca 2011 roku zmarł w miejscowości Mejszagoła na Litwie, nasz najstarszy absolwent, honorowy obywatel miasta Ostrów Mazowiecka ksiądz prałat Józef Obrębski.

Sędziwy duchowny urodził się 19 marca 1906 r. w Skarżynie Nowym koło Zambrowa. W latach 1917-25 uczył się w Ostrowi Mazowieckiej, skąd przeniósł się do Wilna, gdzie zdał maturę i studiował teologię na Uniwersytecie Stefana Batorego. W roku 1932 otrzymał z rąk arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską w parafii Turgiele nieopodal Wilna. Podczas II wojny światowej i okupacji Wileńszczyzny przez Sowietów ksiądz Obrębski współpracował blisko z partyzantką AK oraz czynnie włączał się w proces utrzymania polskości na tym terenie. Dwukrotnie przez swą działalność nieomal zapłacił życiem. Po wojnie władze komunistyczne, którym nie smak był autorytet jakim cieszył się wśród turgielskich parafian, przeniosły go w 1950 r. do oddalonej o 25 km od Wilna małej spolonizowanej zupełnie miejscowości Mejszagoła. Lecz i tutaj okazało się, że słowo księdza Obrębskiego ma większą moc niż komunistycznych aparatczyków. Ogromną rolę odegrał sędziwy kapłan w latach 90-tych XX wieku, gdy rozpoczęła się hałaśliwa nagonka antypolska na Litwie inspirowana przez tamtejszych nacjonalistów. Mimo przykucia do łóżka ksiądz prałat starał się wielokrotnie łagodzić wybuchające konflikty ciesząc się niesłabnącym i zasłużonym autorytetem na Wileńszczyźnie. Efektem tego było nadanie mu w 2008 r. jako pierwszemu obywatelowi wśród naszych rodaków zamieszkujących dawne kresy litewskie Karty Polaka.

W 2009 r. pod koniec maja odwiedziła 103 letniego księdza delegacja naszej Szkoły z panem dyrektorem Włodzimierzem Kazimierskim uzyskując jednocześnie jego zgodę na udzielenie mu tytułu honorowego obywatela naszego miasta. 30 czerwca 2009 r. Rada Miasta jednomyślnie wniosek taki uchwaliła, o czym uroczyście powiadomiła księdza następna już delegacja miasta z burmistrzem Mieczysławem Szymalskim na czele. Przyjmując dyplom Honorowego Obywatela Miasta ksiądz Obrębski powiedział: Nie spodziewałem się, że otrzymam takie podziękowanie i prezenty. Łączę je z wielką miłością do was. Zawsze i wszędzie wspominałem jak jeździłem z ojcem z mego rodzinnego domu do szkoły w Ostrowi. Tam zaczęła się moja droga.

Za swą działalność ksiądz prałat Obrębski był doceniany przez wszystkich prezydentów RP.
W 1994 r. prezydent Lech Wałęsa odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2001 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.
I zupełnie niedawno, bo 16 lutego 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP.

Teraz gdy wspaniała droga księdza Józefa, która jak sam podkreślał, zaczęła się w naszej Szkole, dobiegła końca w dalekiej i dla nas o nieco egzotycznej nazwie: Mejszagoła, możemy tylko z dumą wspominać, iż pewne cechy charakterologiczne, które ukształtowały w nim tak wielkiego Polaka i patriotę nabył w naszych murach.

Niechaj mu ta ziemia litewsko – polska, którą pokochał i której poświęcił całe swe długie i pracowite życie lekką będzie.
Cześć jego pamięci.

Skip to content