LO im. M.Kopernika

1 marca 2016 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku
Dzień 1 marca jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.
W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w powiatowo – miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej, gdzie złożono kwiaty oraz nastąpiło odsłonięcie wystawy plenerowej. Stamtąd ruszył przemarsz do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odbyła się Msza Święta poświęcona ku pamięci żołnierzy. Udział w nabożeństwie obok władz miast i powiatu wzięli reprezentanci szkół i instytucji z pocztami sztandarowymi.
Po mszy odbył się pochód pod pomnik płk. Witolda Pileckiego przy Zespole Szkół Nr 1, gdzie złożono kwiaty.
W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Z roku na rok przybywa działań zarówno organizowanych przez instytucje państwowe (na czele z IPN), jak i inicjowanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne.
W swoim przemówieniu Starosta ostrowski Pan Zbigniew Kamiński podziękował za obecność podczas tej ważnej uroczystości, zachęcając tym samym do pamięci o historii, która od niedawna odkrywa swoje karty …
Część artystyczną przedstawili uczniowie naszej szkoły – był to piękny i wzruszający koncert piosenek poświęconych wyklętym…
Podczas obchodów naszą szkołę reprezentowali Pan Dyrektor Waldemar Bartosik, Koordynator Młodzieżowej Rady Powiatu Pani Magdalena Konrad wraz z delegacją członków MRP Zuzanną Kowalską, Mileną Szostak, Kamilem Kisło, Panie Magdalena Barzyczak i Sylwia Gałązka oraz ks. Andrzej Łada – odpowiedzialni za część artystyczną, dwie delegacje z Pocztem Sztandarowym.

Tekst i foto: Magdalena Konrad

Skip to content