LO im. M.Kopernika

1 grudnia 2008 – stypendyści w Urzędzie Marszałkowskim

1 grudnia 2008 uczniowie z Mazowsza wyróżnieni stypendium zostali zaproszeni przez Marszałka na uroczyste wręczenie stypendiów. Projekt ten jest skierowany do laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad i turniejów, uczniów wyróżniających się wysoka średnią ocen. Na uroczystościach w Urzędzie Marszałkowskim nasze Liceum reprezentował Łukasz Bocian z klasy I a.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” przyznał po raz kolejny stypendia. Wśród wyróżnionych stypendystów w roku szkolnym 2008/2009 znalazło się 8 uczniów naszego Liceum.

 1. Daniel Bocian Ia
 2. Łukasz Bocian Ia
 3. Albert Młyński Ia
 4. Katarzyna Reluga Ib
 5. Sylwia Grzeszczuk Id
 6. Sylwia Krupa Id
 7. Edyta Rytlewska Id
 8. Magdalena Żmijewska Ie

Uczniowie ci poszerzają swoją wiedzę z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, przygotowują się do olimpiad i konkursów, czytają fachową literaturę, przygotowują prelekcje i referaty.

W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 uczniowie realizowali zamierzenia ujęte w ich planach rozwoju.

Daniel Bocian

 • Bierze udział w internetowym konkursie matematycznym organizowanym przez Politechnikę Warszawską (3 tura I etapu)
 • Jest półfinalistą Mistrzostw Polski w grach matematyczno – logicznych
 • Przygotowuje prezentację na temat liczb zespolonych

Łukasz Bocian

 • Zakwalifikował się do II etapu internetowego konkursu matematycznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską.
 • Przygotowuje prezentację na temat grafów.

Albert Młyński

 • Czyta fachową literaturę i zbiera informacje o księżycu
 • Przygotowuje model układu słonecznego
 • Przygotowuje się do konkursu fizycznego „Lwiątko”
 • Przygotował gazetkę i prelekcję pt. „Gwiazda betlejemska”

Katarzyna Reluga

 • Przygotowuje prezentację oraz gazetkę na temat „Macierze i wyznaczniki”
 • Uczestniczy w zajęciach dodatkowych z matematyki.
 • Brała udział w spotkaniu z profesorem Politechniki Białostockiej Wiktorem Dańko.
 • Uczestniczyła w prelekcji pana Józefa Zaczyka pt. „Jak uczyć się matematyki w szkole ponadgimnazjalnej”
 • Czyta i gromadzi literaturę fachową.
 • Przygotowuje się do konkursu matematycznego „Kangur”

Sylwia Grzeszczuk

 • Uczęszcza na zajęcia koła ekologicznego
 • Brała udział w szkolnym etapie XXIV olimpiady wiedzy ekologicznej
 • Czyta fachową literaturę z zakresu biologii organizmów
 • Wzięła udział w prelekcji na forum szkoły na temat „Profilaktyka raka szyjki macicy” – edukacja rodziców na wywiadówce szkolnej 15 stycznia 2009
 • Zapoznała się z działaniem laboratorium mikrobiologicznego stacji SANEPID w Ostrowi Maz.

Sylwia Krupa

 • Bierze udział w zajęciach koła ekologicznego.
 • Brała udział w olimpiadzie wiedzy ekologicznej.
 • Przygotowała 2 referaty.
 • Zbiera materiały do kalendarium ekologicznego.
 • Przygotowała prelekcję na temat „Profilaktyka raka szyjki macicy”

Edyta Rytlewska

 • Uczęszcza na zajęcia koła ekologicznego
 • Brała udział w szkolnym etapie XXIV olimpiady wiedzy ekologicznej
 • Czyta fachową literaturę biologiczną
 • Wzięła udział w prelekcji na forum szkoły na temat „Profilaktyka raka szyjki macicy” – edukacja rodziców na wywiadówce szkolnej 15 stycznia 2009
 • Zapoznała się z działaniem laboratorium mikrobiologicznego stacji SANEPID w Ostrowi Maz.
 • Wzięła udział w szkolnych eliminacjach olimpiady wiedzy o zdrowiu.

Magdalena Żmijewska

 • Przygotowuje trawestację „Dziadów” Adama Mickiewicza
 • Napisała artykuł do gazetki szkolnej na temat wolontariatu
 • Nawiązała kontakt z dziennikarzami TVP M. Traczem i K. Dziubką i przygotowuje artykuł na temat pracy dziennikarza

Foto: Milena Waracka

Skip to content